VRAAGSTUK

De volgende vraag 

is voor...

Kennis is er volop in de installatiesector, evenals meningen en standpunten. In onze rubriek ‘de volgende vraag’ beantwoordt een van die vele specialisten in onze sector een vraag die zijn voorganger heeft gesteld. In deze uitgave wordt de vraag beantwoord door Bjorn Rijntjes, accountmanager service bij Remeha. Vervolgens wijst hij aan het einde van zijn antwoord een persoon aan die in de volgende editie de vraag mag beantwoorden die Bjorn Rijntjes hem stelt.

foto_bjorn.jpg

Bjorn Rijntjes
accountmanager service 

bij Remeha

Pijl: Volgende scene (copy)

“Als ik de glazen bol voor Remeha zelf mag invullen, zie ik een merk dat goed vertegenwoordigt blijft binnen de Nederlandse markt voor verwarmings- en binnenklimaatoplossingen. Ik verwacht dat Remeha het portfolio blijft uitbreiden met diverse producten en diensten. Bij diensten denk ik vooral aan de ondersteuning van de installatiebedrijven. Ik hoop dat we de installatiebedrijven, corporaties, VvE’s en gebouweigenaren in de toekomst nog meer kunnen ondersteunen; zowel in het voor- als natraject. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn dat wanneer zij zich melden voor de aanleg of vervanging van een installatie Remeha hen een extra uitgebreid advies kan meegeven als zij hierom vragen. En dat we vervolgens ook meekijken bij de technische keuringen en eventueel ook ontzorging bieden bij het onderhoud. Een belangrijke uitdaging voor de toekomst is wat mij betreft het associëren van de naam Remeha met het onderwerp duurzaamheid. Naamsbekendheid bij klanten die op zoek zijn naar duurzame oplossingen zal steeds belangrijker worden. Ik blijf Remeha in de toekomst als een stabiel bedrijf zien dat in de hele keten van verwarmings- en binnenklimaatoplossingen goed vertegenwoordigd is en blijft. Momenteel zijn we naar mijn mening al goed op weg met het oog op de toekomst en ik zie die toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.”


“Ik stel de volgende vraag aan Leo Klop van Klimaatservice Holland B.V. Mijn vraag aan hem is: ‘Goede kwaliteit van systeemwater is een belangrijk onderdeel van een efficiënt werkend systeem. Hoe ervaren jullie dit?’”

Next

15

De volgende vraag is voor...

Hoe zie jij de toekomst van Remeha voor je?

Aan wie stel jij welke vraag voor de volgende editie?