stadskantoor-wijk-bij...

PROJECT IN BEELD

Aanzienlijke gasbesparing

na verduurzaming

gemeentehuis

Toen de oude ketels in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede aan vervanging toe waren, zag Croonwolter&dros hierin een mooie kans om het pand met aanvullende maatregelen te verduurzamen. Mede dankzij de toepassing van de gasabsorptiewarmtepompen van Remeha wist Croonwolter&dros een aanzienlijke daling in het jaarlijkse gasverbruik te realiseren. 

Pijl: Volgende scene (copy)
109115799_4655880304437438_2134206687923713592_o.jpg (copy)

Jan van Dijk van Croonwolters&dros bij de gasabsorptiewarmtepompen van Remeha op het dak van het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede.

04

Project in beeld: Aanzienlijke gasbesparing na verduurzaming gemeentehuis

Gasabsorptiewarmtepompen en warmtewielen 

Na de beaming van de gemeente Wijk bij Duurstede dat er interesse was in een duurzame oplossing, ontwierp Croonwolter&dros een plan voor de invulling hiervan. “Behalve de gasabsorptiewarmtepompen van Remeha was hierbij ook plaats voor drie wandketels van Remeha om in de aanvullende warmtevraag te voorzien”, vertelt Van Dijkhuizen. “Daarnaast stelden we voor om warmtewielen te plaatsen in de luchtbehandelingskasten om deze van warmteterugwinning te voorzien.” Zodra de gemeente akkoord was met het plan, startte Croonwolter&dros met het afkoppelen van de oude ketels. “We begonnen half juli met het demonteren van de bestaande cv-ketels. Hierdoor ervaarden de gebruikers van het gemeentehuis geen nadelige gevolgen van het feit dat de verwarming het tijdelijk niet deed.” 

Next

Jan van Dijkhuizen was namens Croonwolter&dros als projectleider bij het verduurzamingstraject van het gemeentehuis betrokken. “De ketels die we moesten vervangen waren al behoorlijk oud”, geeft Van Dijkhuizen aan. “Het betrof VR-ketels, die ongeveer 89% van de energie omzetten in warmte. De potentie om energie te besparen door deze niet simpelweg te vervangen door HR-ketels, maar extra verduurzamingsmaatregelen te nemen, was dus groot.” 

img-20210629-wa0006.jpg

Flinke gasbesparing 

Door opstartproblemen was de gasbesparing in het eerste jaar na de oplevering van de installaties lager dan beoogd. De gemeente behaalde in dit eerste jaar een gasbesparing van ‘slechts’ 18.749 m3 ten opzichte van de vooraf geschatte gasreductie van circa 23.500 m3 per jaar. “Doordat een aantal instellingen ‘te krap’ waren ingesteld, deed het systeem te snel en te vaak een beroep op de gaswandketels in plaats van de warmtepompen”, licht Van Dijkhuizen toe. “Dit zorgde voor een wat hoger gasverbruik dan nodig. “Verder bleek dat de nieuwe ventilatoren in de luchtbehandelingskasten in eerste instantie een te hoge capaciteit hadden. Hierdoor werd meer lucht verplaatst en verwarmd dan noodzakelijk, wat ten koste ging van het energieverbruik. Na het corrigeren van deze instellingen nam de jaarlijkse gasbesparing direct toe: in 2020 was de gasbesparing 29.587 m3 in vergelijking met het gemiddelde gasverbruik voor de verduurzaming. Dat is dus aanzienlijk meer dan de verwachte theoretische besparing.”  

Goed vooruitzicht 

Jeroen van Veenendaal, projectleider bij Team Economie, Projecten en Vastgoed, is blij met het resultaat van de verduurzaming. “We wilden bij het vervangen van de oude ketels direct kijken wat de mogelijkheden waren om te verduurzamen. Een extra eis daarbij was dat we via de besparing op het gasverbruik een gegarandeerde terugverdientijd van 15 jaar hadden. Croonwolter&dros wist een plan te maken en uit te voeren waarbij dit mogelijk is. Na wat aanloopproblemen met de inregeling van de systemen loopt het nu goed. De installaties communiceren na wat aanpassingen goed met elkaar en de installaties zien er netjes uit. De gemiddelde gasbesparing over de afgelopen twee jaar is circa 37% ten opzichte van de oude situatie. Om echt een reëel beeld te scheppen van de situatie kijken we begin volgend jaar naar de gewogen besparing in het gasverbruik over drie jaar, maar het vooruitzicht is goed.” 

Goede samenwerking

“De gasbesparing die we realiseerden, is mede behaald door de hulp van Remeha”, geeft Van Dijkhuizen aan. “Ze hebben ons goed geholpen tijdens de verschillende fases in het project en assisteerden ook bij de inbedrijfstelling van de warmtepompen. We hielden hen ook steeds op de hoogte van de voortgang van het project en konden op elk moment bij een van hun medewerkers terecht als we vragen hadden.”

lisa-klein-klouwenberg-web.jpg

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project of over wat Remeha kan betekenen op jouw weg naar duurzaamheid in de utiliteit? Neem dan snel contact met ons op!

Speciale constructie voor buitenunits 

Tijdens het afkoppelen van de bestaande ketels, paste een constructiebedrijf een staalconstructie toe op het dak om de buitenunits van de warmtepompen op te plaatsen. Van Dijkhuizen: “Omdat het dak van het gemeentehuis schuin loopt, was het noodzaak om via een constructie een recht vlak te creëren om die buitenunits te kunnen monteren.” Voor de berekening van het benodigde draagvermogen van de staalconstructie kreeg Van Dijkhuizen steun van Gosse Visscher en Martien van Dijk van Remeha. “In samenspraak met Remeha is de constructie zo aangebracht dat het mogelijk was om later een geluidsscherm om de buitenunits heen te plaatsen. Als er dan klachten zijn over geluidsoverlast kunnen we daar meteen iets aan doen.” 

Altijd comfortabel binnenklimaat 

De buitenunits die op de speciale constructie van het dak staan, behoren toe aan drie gasabsorptie-warmtepompen GAS HP 35 A die in cascadeopstelling het gebouw van warmte voorzien. Op hele koude dagen, waarop de warmtepompen niet genoeg warmte uit de buitenlucht kunnen halen, springen drie stuks van de wandketel Remeha Quinta Pro 115 bij. “Zodra de buitentemperatuur onder 1 graad Celsius komt, is de werking van de gasabsorptie-warmtepompen minder rendabel dan die van de wandtoestellen”, licht Van Dijkhuizen toe. “In dat geval nemen de  de wandtoestellen het daarom over. Zo zorgen de toestellen van Remeha altijd met een zo hoog mogelijk rendement voor een comfortabel binnenklimaat in het gemeentehuis.” 

img-20210629-wa0007.jpg