Artikel

Gasabsorptie-warmtepomp blijkt ‘probleemoplosser’ in onze verduurzaming.

Steeds meer eigenaren van gebouwen zijn zich bewust van de noodzaak en willen ook verduurzamen. Toch blijkt het op sommige locaties niet eenvoudig om bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp of zonnepanelen te installeren. In bijna al die situaties blijkt de gasabsorptiewarmtepomp een belangrijke ‘probleemoplosser’ voor het verduurzamingsvraagstuk.

Meer weten?

 

Wil je meer weten over dit onderwerp of over wat Remeha kan betekenen op jouw weg naar Duurzaamheid in de Utiliteit en Nieuwbouw? Neem dan snel contact met ons op!

Artikel: Een ‘probleemoplossing’ in onze verduurzaming.

Volgende

07

Joachim van den Enden

Remeha

Appartementencomplexen, kantoorpanden, sportaccommodaties, zorginstellingen en hotels; het zijn enkele van de vele type gebouwen waar de gasabsorptiewarmtepomp (Gas HP) het fossiele energiegebruik fors reduceert. Bij al deze gebouwen functioneert de Gas HP naast de bestaande cv-installatie, maar zorgen de warmtepompen - meestal tussen de één en vijf stuks - voor de basislast. “In alle situaties werkt de Gas HP als hybride installatie”, vertelt Joachim van den Enden van Remeha. Samen met collega Axel Marijt vertelt hij welke voordelen dit toestel in veel situaties te bieden heeft. “Door de Gas HP als hoofdverwarming te gebruiken en de bestaande cv-ketels voor back-up of pieklastketels, reduceren we het gasverbruik al zeer sterk. Een Gas HP heeft namelijk een efficiency van 165%. Daarmee ligt het totale systeemrendement vaak al fors hoger dan wanneer je uitsluitend hr-ketels gebruikt”, zegt Van den Enden.

Aansluiting verzwaren

 

De redenen waarom gebouweigenaren besluiten één of meerdere Gas HP’s te laten installeren, kan variëren, maar de specialisten bij Remeha zien wel enkele algemene aanleidingen. “Het komt best vaak voor dat een gebouw de elektrische aansluiting substantieel moet verzwaren, wil men op een elektrische warmtepomp overstappen. De kosten voor bijvoorbeeld drie fasen krachtstroom kunnen flink oplopen. Bovendien zijn er verschillende plekken in het land - in het buitengebied of in binnensteden - waar de netbeheerders niet zomaar de capaciteit op het net beschikbaar hebben. Wil je dan toch een flinke stap zetten in je verduurzamingsambitie, dan biedt de Gas HP uitkomst”, zegt Marijt. “De prijs per kWh kan daarmee flink voordeliger zijn, als je dat afzet tegen alle kosten die je moet maken om de elektrische aansluiting te verzwaren.”

Aanzienlijke subsidie

 

Een andere reden is de eenvoud om van subsidie te profiteren. “Op de installatie van een Gas HP stelt de overheid op dit moment een ISDE-subsidie van 6.900 euro per toestel beschikbaar. Daarmee worden de aanschafkosten met circa een derde gereduceerd. Zou je voor een flink gebouw overstappen op grote, elektrische warmtepompen dan moet je al snel naar een ander subsidie-regime, zoals de EIA of de MIA. Dit zijn regelingen die bijvoorbeeld voor een VvE niet toegankelijk zijn”, vertelt Van den Enden. “Terwijl de ISDE-subsidie voor elk type opdrachtgever eenvoudig aan te vragen is.” Mede door de subsidie, maar zeker ook dankzij de hoge en nog steeds stijgende gasprijzen, is de terugverdientijd van de Gas HP inmiddels 5 tot 7 jaar, en daarmee voor velen financieel zeer interessant.

In hybride opstelling

 

De Gasabsorptiewarmtepomp komt vooral in beeld bij renovaties en ketelvervanging. “Omdat je altijd een hybride systeem creëert, hoef je niet direct ook het afgiftesysteem of de schil van een gebouw te vernieuwen. Je kunt de bestaande ketels of eventueel een nieuwe set cv-ketels gebruiken om de aanvoertemperatuur op het niveau te brengen dat noodzakelijk is. De Gas HP zorgt voor een aanvoertemperatuur van maximaal 65oC. De cv-ketels kunnen dit eventueel opwaarderen naar bijvoorbeeld 80oC. Kun je wel de schil of het afgiftesysteem aanpassen, zodat een lager temperatuurtraject mogelijk is, dan is dat alleen maar voordeliger. Je kunt dan gedurende nog meer tijd met alleen de Gas HP het gebouw verwarmen”, aldus Marijt.

Kant-en-klaar op een skid

 

Remeha levert de Gas HP vrijwel altijd op een skid, een kant-en-klare opstelling van twee, drie, vier of vijf toestellen. Elk toestel heeft een vermogen van 35 kW. De kleinste skid heeft dus 70 kW vermogen en de grootste 175 kW. Heeft een gebouw meer vermogen nodig dan kunnen twee of drie skids worden geplaatst. “Een skid staat altijd in de buitenlucht, vaak op een gebouw maar het kan er ook direct naast staan. Zet je zo’n skid dicht bij het oorspronkelijke ketelhuis, dan is het installatiewerk echt minimaal. Je kunt de gasleiding doortrekken en op de skid aansluiten. Vervolgens koppel je de aanvoer en retour van de skid-opstelling aan het cv-systeem van het gebouw. Het gebouwbeheersysteem regelt vervolgens de inzet van de warmtepompen”, zegt Marijt.

 

Een belangrijk aandachtspunt is  vooral de vrije ruimte die rond de toestellen aanwezig moet zijn, zodat de warmtepompen ongehinderd de buitenlucht als bron kunnen benutten. “Plaats je de toestellen op het dak, bekijk dan zorgvuldig of de constructie van het dak daarvoor geschikt is. Soms moet je ook rekening houden met de geluidproductie van de toestellen, zodat je geen omwonenden stoort. Maar verder is het een vrij eenvoudig en probleemloos systeem. “

Natuurlijk koudemiddel

 

“Als het gaat om het installatiewerk dan zijn de te leveren inspanning en de benodigde kennis relatief beperkt. Juist omdat de toestellen al op de skid zijn gekoppeld en direct bedrijfsklaar worden aangeleverd, heeft de installateur niets met de koudemiddelen te maken. Deze zijn integraal verwerkt in een hermetisch gesloten module in de toestellen. Bovendien maakt de Gas HP gebruik van het natuurlijk koudemiddel ammoniak. Deze heeft een bijzonder lage Global Warming Potential (GWP) en is daarmee zeer milieubewust. Mocht een toestel onverhoopt ooit gaan lekken dan is de milieuschade beperkt. Overigens geven wij 10 jaar garantie op deze toestellen, waarmee we duidelijk aangeven dat we volledig achter de kwaliteit van deze toestellen staan”, besluit Van den Enden.

Direct een halvering van gasverbruik.

Op het dak van het Haagse wooncomplex van Huurdersvereniging Couperesduin 3, vlak bij de Scheveningse Bosjes, heeft het bedrijf Erveco uit Barendrecht recent een skid met vijf gasabsorptie-warmtepompen geplaatst. Deze toestellen verzorgen de basislast voor de verwarming van 117 appartementen in het woongebouw. In het ketelhuis staat ook nog een cascadeopstelling met 8 wandketels van in totaal 115 kW.

“De VvE wilde een substantiële energiebesparing realiseren zonder direct een grondige verbouwing van het hele complex te moeten doorvoeren”, vertelt Joop Vuijk van Erveco. “Samen met Remeha hebben we een voorstel uitgewerkt waarbij we een skid met vijf gasabsorptiewarmtepompen, samen goed voor 175 kW, koppelen aan het bestaande ketelhuis. De cascadeopstelling die daar al stond, schakelt alleen nog in als er piekvermogen nodig is. Sinds de installatie van de warmtepompen is het gasverbruik met 52% gedaald. Met een dergelijke besparing en de huidige gasprijzen is de investering binnen 5 jaar terugverdiend”, vertelt Vuijk.

 

 

Zeer tevreden VvE

 

Naast de installatie van de warmtepompen heeft Erveco ook 2-wegkleppen met draadloze kamerthermostaat geïnstalleerd op het éénpijpssysteem in de woningen. “Het grote voordeel is dat het systeem dan geen warmte toevoert aan de woningen als er geen vraag is. Ook die maatregel zorgt voor een bijdrage aan de enorme besparing.” Vuijk heeft inmiddels een zeer tevreden VvE als klant. Zodanig tevreden zelfs dat de VvE van het naburige wooncomplex Couperusduin 1 en 2 , met maar liefst 310 appartementen, waarschijnlijk ook opdracht gaat geven om twee skids met gasabsorptiewarmtepompen te plaatsen. “Hier vervangen we ook de oude cv-ketels voor een opstelling met Gas 620 Ace toestellen. Die springen dan bij als de warmtepompen het niet aan kunnen. Ook deze VvE zal straks een zeer grote besparing op de gasrekening tegemoet zien.”

 

Tevens wordt op dit complex het warmwatersysteem volledig standalone geïnstalleerd. Dit doen we door een cascadeset van Remeha te installeren met daaraan gekoppeld eventueel drie Aqua Cella indirect gestookte buffervaten en/of zonnecollectoren. Dit zal ook een aanzienlijke gasbesparing opleveren.”

Duurzaam verwarmen met maximaal rendement.

Om de route naar verduurzaming te vergemakkelijken bij gebouwen waar het minder voor de hand liggend is, of niet mogelijk, om te kiezen voor all-electric hebben we onze service op de GAS HP verbeterd. In plaats van de wettelijke garantie van 2 jaar wordt er vanaf nu 10 jaar standaard aangeboden bij de aanschaf van de Remeha GAS HP:

 

1. Jaarlijks onderhoud van de GAS HP door Remeha Service.

2. Verzekerd van gratis onderdelen van de GAS HP.*

 

De nieuwe, uitgebreidere service op de GAS-HP wordt toegevoegd aan de reeds geldende garantie van 10 jaar op het ammoniakcircuit. De Total Cost of Ownership wordt met dit totaalpakket nog verder verlaagd.

 

* Met uitzondering van eventuele kosten voor de inzet van tweede lijnservice in geval van storing.