Artikel

Woningen

verwarmen en

koelen met bodemenergie.

In de zoektocht naar duurzame oplossingen voor het verwarmen en koelen van woningen, stijgt de populariteit van de warmtepomp tot grote hoogte. Een combinatie met bodemenergie biedt volop kansen voor de toekomst.

Meer weten?

 

Wil je meer weten over dit onderwerp of over wat Remeha kan betekenen op jouw weg naar Duurzaamheid in de Utiliteit en Nieuwbouw? Neem dan snel contact met ons op!

Artikel: Bodemenergie biedt volop kansen voor de toekomst.

Volgende

11

De aarde barst namelijk van de energie, een natuurlijke bron van warmte en koude. Naast fossiele brandstoffen is er bodemenergie waarmee je gebruik maakt van warmte en/of koude uit de grond waarmee je een bodemenergiesysteem creëert voor grondgebonden warmtepompen. Deze bodemenergiesystemen bieden veel potentie.

Bodemenergie onttrekken is een specialisme!

 

Er komt een hoop kijken bij het installeren van een warmtepomp in combinatie met bodemenergie. Wat dacht je van de boringen? Zomaar een bodemenergiesysteem aanleggen zit er sinds 2014 niet meer in. Vanaf dat jaar moeten ondernemers een wettelijke certificering hebben om dit soort werkzaamheden te mogen uitvoeren. Remeha staat vierkant achter deze kwaliteitswaarborging en ons team beschikt over zowel het BRL 6000-21 als het BRL SKIB 11000 certificaat.

“Remeha beschikt over zowel het BRL 6000-21 als het BRL SKIB 11000 certificaat benodigd voor de aanleg van grondgebonden energiesystemen.”

Deze certificering stelt ons in staat om veilig en rekening houdend met de natuur de grondboringen te verrichten voor het plaatsen van een bodemenergiesysteem. Bij deze werkzaamheden boren we een gat met een diameter van ongeveer 150 millimeter en een diepte van 100 tot 150 meter. Een holle HDPE-buis met transportmedium vormt de bodemwarmtewisselaar. De onderzijde van het boorgat vullen we op met een zwellend medium, grout, waardoor het geheel waterdicht wordt. Ook vindt er op die manier geen menging van grondwater tussen de verschillende lagen in de bodem plaats.

Volgens het boekje

 

Onze experts houden altijd rekening met de natuur en boren niet op plaatsen waar drinkwaterwinning plaatsvindt, in de buurt van archeologische opgravingen en waar de natuur beschermd is. Het behalen van de BRL-certificaten heeft nog een groot voordeel; we weten welke factoren een belangrijke rol spelen. Denk daarbij aan het verplicht melden van systemen kleiner dan 70kW, het aanvragen van een vergunning bij systemen gelijk aan of groter dan 70kW en de mogelijke noodzaak om een interferentieberekening te laten maken. Het kan namelijk zijn dat het energiebodemsysteem impact heeft op al aanwezige bodemsystemen. We werken volgens het boekje en slaan geen stap over.

Bodemenergie bij nieuwbouwprojecten

 

Nieuwbouwprojecten vragen om een andere aanpak dan de aanleg van bodemenergiesystemen bij bestaande bouw. We denken daarom graag mee over de beste (bodem)warmtepomp voor jouw project en bereken we de TO-juli (overschrijdingsberekening voor hele warme dagen). Ook rekenen we het systeem zelfs door voor de komende 25 jaar. Onze gegevens vormen daarmee de basis voor de grondboring, waarmee we de aannemer volledig ontlasten. Het boorplan, een eventuele interferentiestudie, de vergunningsaanvraag, afstemming op de bouwplaats en de oplevering van de bron nemen wij van A tot Z over.

Samenwerken

 

Producten, certificaten en visie; met deze factoren kom je een heel eind. Gooi daar toewijding en concrete innovatieve oplossingen bij en je krijgt een gouden formule. Bij grote projecten waarin grondboringen en de installatie van grondgebonden warmtepompen nodig zijn, is een extra paar handen en ogen altijd welkom. We ontlasten de klant en nemen veel werk uit handen. Daarbij maken we graag gebruik van slimme digitale oplossingen zoals de Earth Energy Designer (EED). Deze tool simuleert de temperatuur in de bodem wanneer we onze warmtepompen toepassen. Rekening houdend met verschillende grondsoorten en hoe zij energie geleiden, weten we dan hoe diep we moeten boren.

 

Wil je weten wat Remeha voor jouw project kan betekenen, neem dan contact op met onze specialisten.