Artikel

Elke dag kunnen rekenen op de 

service van Remeha.

Het maken van BENG-berekening, het oplossen van moeilijke vraagstukken, het ondersteunen van collega’s en het adviseren van klanten; op de afdelingen Sales Support en Application Engineering Nieuwbouw en Utiliteit draaien ze er hun handen niet voor om. Het uitgangspunt? Een eerlijk advies waarbij de wensen van de klant voorop staan en de producten van Remeha het best tot z’n recht komen.

Meer weten?

 

Neem contact op met de specialisten van Remeha als je meer wilt weten over onze warmtepompen en ondersteunende service of als je specifieke vragen hebt.

Artikel: Elke dag kunnen rekenen op Remeha.

Volgende

08

Belangrijke spelers in deze operatie zijn Bert Boonstra, Sales Support Engineer en Devin van Tuijll, Commercial Operations Manager Nieuwbouw. De twee bevlogen, maar tegelijkertijd ook bescheiden mannen focussen zich op één doel; een tevreden klant. De uitdagingen die ze tegenkomen, pakken ze samen met hun team op. Boonstra: “Door het opgebouwde vertrouwen varen velen blind op ons oordeel en waarderen onze adviezen.”

“We adviseren
uiteraard de klant
over onze producten
en de mogelijkheden
die bij hun eisen passen.”

Tekeningen, berekeningen en meer

 

Alles valt of staat met de juiste berekeningen en tekeningen. “We adviseren uiteraard de klant over onze producten en de mogelijkheden die bij hun eisen passen. Daarbij spelen berekeningen voor bijvoorbeeld rookgas, rendement en de energieprestatie coëfficiënt (EPC) een belangrijke rol, maar”, gaat Boonstra verder, “vlak de overige werkzaamheden niet uit. Zo houden we ons ook bezig met warmwater adviezen, ketelvervanging en wordt een groot percentage van onze tijd in beslag genomen door populaire energieverwekkers zoals zonlicht en warmtepompen.”

 

“Iedereen staat ook te springen om van het aardgas af te gaan. Die mensen melden zich bij hun installateur die weer bij ons aanklopt met zijn casus. De verplichte warmteverliesberekening gaat hen vaak boven de pet. Wij maken dan op basis van door de klant aangeleverde informatie een berekening en adviseren over wat het beste bij hen en hun situatie past.” Bij de plaatsing van een Remeha warmtepomp op bodemenergie, gaan ze zelfs nog een stapje verder. “Wij berekenen dan ook de grote van het bodemenergiesysteem, de hoeveelheid benodigde grondboringen, et cetera”, verklaart Van Tuijll.

Klimaat@home

 

Remeha is één van de initiatiefnemers van Klimaat@home, een samenwerkingsverband tussen vier specialistische bedrijven die samen totaalconcepten leveren voor de realisatie van duurzame woninginstallaties. “Voor de projecten van Klimaat@home werken wij in BIM-tekeningen”, vertelt Van Tuijll. “Dat doen we enkel daar, omdat we daarbij te maken krijgen met vele andere disciplines zoals de werktuigbouwkundige en elektronische installaties. We zorgen ervoor dat we geen tegenstrijdigheden krijgen met zaken als de drinkwaterleiding, een rioolpijp of een elektraleiding. Bij die projecten vervullen we niet alleen de rol van adviseur, maar zijn we ook de installateur.”

 

Van Tuijll vervolgt: “Daar komt vaak ook weer de warmteverliesberekening om de hoek kijken. In eerste instantie maken we dus een inschatting op basis van de geleverde informatie. Later moeten we aantonen of die voorspelling klopt. Daarin ontzien wij de installateur of contractant aan wie Klimaat@home offreert door het vraagstuk bij een derde partij neer te leggen. Zij hebben dus niet door dat daar nog een partij tussen zit en behouden één aanspreekpunt.”

Ontzorgen

 

Boonstra en Van Tuijll spreken van een geslaagde opdracht wanneer de gebruiker het comfort ervaart dat beloofd is, eigenlijk zonder dat ze de inmenging van Remeha merken. Van Tuijll: “Aan de ene kant streven we naar verduurzaming van de Nederlandse woningmarkt. Anderzijds willen we robuuste systemen bedenken waarbij een eindgebruiker niet merkt dat wij er zijn.” Daarbij beperkt het ontzorgen volgens Boonstra zich niet enkel tot de klanten. “We ondersteunen ook onze eigen medewerkers. Op het moment dat zij met een vraagstuk op de proppen komen waar ze geen raad mee weten, zoeken wij het voor ze uit.”

 

Ook over BENG-berekeningen hoeven installateurs die aankloppen bij Remeha zich geen zorgen te maken. “Zo’n berekening moet aan meerdere criteria voldoen waaronder een indicatie van de hoeveelheid te verbruiken fossiele energie van een woning en de TO-juli, temperatuur overschrijding juli waarbij je aantoont dat een huis ook in de warmste maanden van het jaar comfortabel blijft.”

Niet overal een antwoord op

 

Weten ze dan overal het antwoord op? “Binnen ons team van in totaal vijf personen kan iedereen ruim 80 procent van de vragen beantwoorden. Voor de laatste 20 procent hebben we binnen het team altijd wel een specialist”, aldus Boonstra. “En weten we het echt niet, dan staat er nog een heel bedrijf achter ons waarbij we kunnen aankloppen.”

Van bierviltje naar werkelijkheid

 

Met zoveel opdrachten, casussen en vragen blijven er altijd wel een paar hangen. Waar voor Boonstra de teamgeest en het voor elkaar klaarstaan onvergetelijk zijn, steekt er bij Van Tuijll één project met kop en schouders bovenuit: Park070 in het Haagse Voorburg. “In een mix van in totaal 229 grondgebonden woningen en appartementen plaatsen we evenveel warmtepompen. De fundering van het gebouw betreft een voormalige nucleaire schuilkelder uit de Koude Oorlog. Alle warmtepompen draaien op bodemenergie, maar we konden onmogelijk door het beton van de kelder boren. Om het project toch te laten slagen, plotten wij onze boringen buiten de kelder en legden de leidingen vervolgens over de kelder heen. De research die daaraan voorafging was, meer nog dan normaal, zeer uitgebreid. Onlangs werden alle woningen opgeleverd en heel toevallig woont een vriend nu in zo’n woning. Tijdens de housewarming kwamen de plannen van het bierviltje samen in de realiteit en dat gaf voldoening.”

Artikel

Elke dag

kunnen

rekenen op
de service van Remeha.

Het maken van BENG-berekening, het oplossen van moeilijke vraagstukken, het ondersteunen van collega’s en het adviseren van klanten; op de afdelingen Sales Support en Application Engineering Nieuwbouw en Utiliteit draaien ze er hun handen niet voor om. Het uitgangspunt? Een eerlijk advies waarbij de wensen van de klant voorop staan en de producten van Remeha het best tot z’n recht komen.

Belangrijke spelers in deze operatie zijn Bert Boonstra, Sales Support Engineer en Devin van Tuijll, Commercial Operations Manager Nieuwbouw. De twee bevlogen, maar tegelijkertijd ook bescheiden mannen focussen zich op één doel; een tevreden klant. De uitdagingen die ze tegenkomen, pakken ze samen met hun team op. Boonstra: “Door het opgebouwde vertrouwen varen velen blind op ons oordeel en waarderen onze adviezen.”

“We adviseren
uiteraard de klant
over onze producten
en de mogelijkheden
die bij hun eisen passen.”

Tekeningen, berekeningen en meer

 

Alles valt of staat met de juiste berekeningen en tekeningen. “We adviseren uiteraard de klant over onze producten en de mogelijkheden die bij hun eisen passen. Daarbij spelen berekeningen voor bijvoorbeeld rookgas, rendement en de energieprestatie coëfficiënt (EPC) een belangrijke rol, maar”, gaat Boonstra verder, “vlak de overige werkzaamheden niet uit. Zo houden we ons ook bezig met warmwater adviezen, ketelvervanging en wordt een groot percentage van onze tijd in beslag genomen door populaire energieverwekkers zoals zonlicht en warmtepompen.”

 

“Iedereen staat ook te springen om van het aardgas af te gaan. Die mensen melden zich bij hun installateur die weer bij ons aanklopt met zijn casus. De verplichte warmteverlies-berekening gaat hen vaak boven de pet. Wij maken dan op basis van door de klant aangeleverde informatie een berekening en adviseren over wat het beste bij hen en hun situatie past.” Bij de plaatsing van een Remeha warmtepomp op bodemenergie, gaan ze zelfs nog een stapje verder. “Wij berekenen dan ook de grote van het bodemenergiesysteem, de hoeveelheid benodigde grondboringen, et cetera”, verklaart Van Tuijll.

Klimaat@home

 

Remeha is één van de initiatiefnemers van Klimaat@home, een samenwerkingsverband tussen vier specialistische bedrijven die samen totaalconcepten leveren voor de realisatie van duurzame woninginstallaties. “Voor de projecten van Klimaat@home werken wij in BIM-tekeningen”, vertelt Van Tuijll. “Dat doen we enkel daar, omdat we daarbij te maken krijgen met vele andere disciplines zoals de werktuigbouwkundige en elektronische installaties. We zorgen ervoor dat we geen tegenstrijdigheden krijgen met zaken als de drinkwaterleiding, een rioolpijp of een elektraleiding. Bij die projecten vervullen we niet alleen de rol van adviseur, maar zijn we ook de installateur.”

 

Van Tuijll vervolgt: “Daar komt vaak ook weer de warmteverliesberekening om de hoek kijken. In eerste instantie maken we dus een inschatting op basis van de geleverde informatie. Later moeten we aantonen of die voorspelling klopt. Daarin ontzien wij de installateur of contractant aan wie Klimaat@home offreert door het vraagstuk bij een derde partij neer te leggen. Zij hebben dus niet door dat daar nog een partij tussen zit en behouden één aanspreekpunt.”

Ontzorgen

 

Boonstra en Van Tuijll spreken van een geslaagde opdracht wanneer de gebruiker het comfort ervaart dat beloofd is, eigenlijk zonder dat ze de inmenging van Remeha merken. Van Tuijll: “Aan de ene kant streven we naar verduurzaming van de Nederlandse woningmarkt. Anderzijds willen we robuuste systemen bedenken waarbij een eindgebruiker niet merkt dat wij er zijn.” Daarbij beperkt het ontzorgen volgens Boonstra zich niet enkel tot de klanten. “We ondersteunen ook onze eigen medewerkers. Op het moment dat zij met een vraagstuk op de proppen komen waar ze geen raad mee weten, zoeken wij het voor ze uit.”

 

Ook over BENG-berekeningen hoeven installateurs die aankloppen bij Remeha zich geen zorgen te maken. “Zo’n berekening moet aan meerdere criteria voldoen waaronder een indicatie van de hoeveelheid te verbruiken fossiele energie van een woning en de TO-juli, temperatuur overschrijding juli waarbij je aantoont dat een huis ook in de warmste maanden van het jaar comfortabel blijft.”

Niet overal een antwoord op

 

Weten ze dan overal het antwoord op? “Binnen ons team van in totaal vijf personen kan iedereen ruim 80 procent van de vragen beantwoorden. Voor de laatste 20 procent hebben we binnen het team altijd wel een specialist”, aldus Boonstra. “En weten we het echt niet, dan staat er nog een heel bedrijf achter ons waarbij we kunnen aankloppen.”

Van bierviltje naar werkelijkheid

 

Met zoveel opdrachten, casussen en vragen blijven er altijd wel een paar hangen. Waar voor Boonstra de teamgeest en het voor elkaar klaarstaan onvergetelijk zijn, steekt er bij Van Tuijll één project met kop en schouders bovenuit: Park070 in het Haagse Voorburg. “In een mix van in totaal 229 grondgebonden woningen en appartementen plaatsen we evenveel warmtepompen. De fundering van het gebouw betreft een voormalige nucleaire schuilkelder uit de Koude Oorlog. Alle warmtepompen draaien op bodemenergie, maar we konden onmogelijk door het beton van de kelder boren. Om het project toch te laten slagen, plotten wij onze boringen buiten de kelder en legden de leidingen vervolgens over de kelder heen. De research die daaraan voorafging was, meer nog dan normaal, zeer uitgebreid. Onlangs werden alle woningen opgeleverd en heel toevallig woont een vriend nu in zo’n woning. Tijdens de housewarming kwamen de plannen van het bierviltje samen in de realiteit en dat gaf voldoening.”

Meer weten?

 

Neem contact op met de specialisten van Remeha als je meer wilt weten over onze warmte-pompen en ondersteunende service of als je specifieke vragen hebt.

08