Artikel

Zorgen dat BIM-

modellen staan

als een huis.

Als aannemer en installateur wil je een project in zo kort mogelijke tijd afronden. Steeds vaker ontwerpen de medewerkers van Remeha en Klimaat@home hun projecten daarom in BIM. Tijdsverspilling en faalkosten verdwijnen daarmee dikwijls naar de achtergrond. De BIM-modelleurs bij Remeha en Klimaat@home ondervinden de voordelen van deze nieuwe ontwerpfilosofie elke dag. Zij zijn het erover eens: BIM-modellen staan als een huis.

Meer weten?

 

Neem contact op met de specialisten van Remeha als je meer wilt weten over onze warmtepompen en ondersteunende service of als je specifieke vragen hebt.

Artikel: BIM modellen staan als een huis.

Volgende

09

BIM (Building Information Modeling) kent al een lange geschiedenis, langer dan velen vaak denken. De basis werd namelijk gelegd met de ontwikkeling van de eerste CAD-software in 1957. Potloden, gummen en lijntjespapier maakten plaats voor digitale 2D-tekeningen. Destijds een revolutie in de architectuur-, engineering- en constructiesector. Met de opkomst van het BIM-protocol in 2012 neemt BIM pas echt een vlucht en anno 2022 is het niet meer weg te denken.

Niks anders meer dan 3D

 

Voor Nick Pieters, van huis uit CAD-tekenaar bij Techneco Warmtepompen en tegenwoordig BIM Modelleur bij Remeha, draait bijna z’n hele werkdag om BIM-tekeningen. “Zo’n 90% van onze projecten bouwen we op in Revit. De overige 10% betreft opdrachten voor kleinere aannemers die nog niet zover zijn.” De autodidact spreekt lovend over deze ‘nieuwe’ manier van plannen, ontwerpen, bouwen en beheren. “Waar je in AutoCAD alle leidingen, systemen en installaties in 2D over elkaar legt - hetgeen zorgt voor een onoverzichtelijke opeenstapeling van lijnen – behoud je met BIM dat overzicht wel. Verschillende views maken het mogelijk ruimtes vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Bijkomend pluspunt is de optie om meer te doen dan tekenen. BIM stelt ons in staat installaties door te rekenen qua volumehoeveelheden en om materiaalinformatie toe te voegen.”

Remeha’s producten in BIM én meer

 

Overtuigd van de mogelijkheden van BIM, maar ook om aannemers en opdrachtgevers te ondersteunen, ontwikkelde Remeha van alle producten BIM-tekeningen. Uiteraard gaat de service verder dan dat. Aannemers of ontwikkelaars kunnen bij Remeha ook terecht voor advies en BIM-tekeningen, afgestemd op hun project. Communicatie tussen de verschillende partijen is daarbij het sleutelwoord. “Wanneer wij met andere partijen samenwerken aan een nieuwbouwproject, stelt de aannemer of constructeur een bouwkundig model op waarin hij de technische ruimte aangeeft. Na het voorontwerp complementeren wij het model met de installatie, alle leidingen en appendages. Dat is nog een pluspunt van BIM; iedereen weet waar wat moet, wat het makkelijker maakt om elkaar aan te spreken op eventuele fouten.”

“Nog een pluspunt van BIM; iedereen weet waar wat moet, wat het makkelijker maakt om elkaar aan te spreken op eventuele fouten.”

Klimaat@home

 

Ook bij Klimaat@home bieden ze deze volledige service én gaan ze nóg een stap verder. BIM Modelleur Pamela Ommel legt uit: “Samen met onze partners van Brink Climate Systems en Geotherm Energy Systems en de afdeling New Build binnen Remeha bieden wij een totaalconcept aan waarin we in één BIM Model de cv-installatie, de pv-panelen en wtw-installatie inzichtelijk maken. Aan mij de taak om deze modellen samen te voegen tot één geheel. Levert de loodgieter zijn sparingstekeningen aan, dan kunnen wij die ook verwerken.”  

Testen op clashes

 

Clashsessies spelen zowel bij Klimaat@home als bij Remeha een belangrijke rol in het ontwerpen van het perfecte BIM-model. “Eens in de zoveel tijd komen we samen met alle betrokken partijen, waaronder de aannemer, application engineer, manager project & engineering en elektricien, zodat we het model op clashes kunnen testen. Tijdens deze zogenaamde clashsessies toetsen we het ontwerp op haalbaarheid, kwaliteit en toepasbaarheid. Dat gebeurt onder andere bij het voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO)”, begint Ommel. Pieters vult aan: “Met één druk op de knop berekent een digitaal programma waar eventuele tegenstrijdigheden zich bevinden. Over het algemeen halen we op die manier vrijwel alle problemen uit de ontwerpen. Vaak gaat het dan om het slechts enkele centimeters opschuiven van een onderdeel.”

De strijd aan met faalkosten

 

Bouwprojecten zijn vaak gebonden aan een strakke planning qua tijd en geld. Het is dus logisch dat men de doorlooptijd en faalkosten het liefst zo laag mogelijk houdt. “Met BIM kan dat zeker”, begint Pieters enthousiast. “Iedereen maakt vroegtijdig afspraken over waar producten, leidingen, enzovoort worden geplaatst. In tegenstelling tot een 2D-tekening, waarop installaties door elkaar lijken te lopen, weten de uitvoerende partijen nu tot op de millimeter nauwkeurig waar alle onderdelen behoren. Dat zorgt op den duur voor een efficiëntere en kortere doorlooptijd van het hele bouwproces.”

Altijd up-to-date

 

BIM zorgt dus voor een efficiënter bouwproces. Maar dat traject stopt niet bij de oplevering van het pand. Juist tijdens beheer en onderhoud van gebouwen komt de kracht van BIM tot zijn recht. Het model toont in detail de opbouw van de constructie en de locatie van de geplaatste componenten. Vindt er ooit een vervanging of update plaats, dan kan de beheerder het BIM-model aanpassen.

 

Rechtstreeks gelinkt aan dit voordeel is de instandhouding die Remeha en Klimaat@home in bepaalde projecten garanderen gedurende maximaal 25 jaar. In die periode houden zij de installatie up-to-date en houden ze in het BIM-model bij welke toevoegingen en vervangingen er plaatsvinden. Om dat haalbaar te maken, houdt men vanaf de eerste schetsen al rekening met de bereikbaarheid van de technische ruimte, om dit soort aanpassingen mogelijk te maken.

Puntjes op de i met bouwfysica

 

Klimaat@home’s Pamela Ommel houdt bij haar tekeningen ook rekening met bouwfysische aspecten, zoals de locaties van warme en koude zones, vloerverwarming en ongewenste opwarming van drinkwaterleidingen in verband met legionellapreventie. “Op basis van die uitgangspunten controleren wij de informatie van de loodgieter, bijvoorbeeld als het om de plaatsing van de verdeler voor de vloerverwarming gaat.” Het zijn de laatste puntjes op de i waarmee Remeha en Klimaat@home het totaalplaatje in BIM compleet maken.

Artikel

Zorgen dat

BIM-modellen staan als een huis.

Als aannemer en installateur wil je een project in zo kort mogelijke tijd afronden. Steeds vaker ontwerpen de medewerkers van Remeha en Klimaat@home hun projecten daarom in BIM. Tijdsverspilling en faalkosten verdwijnen daarmee dikwijls naar de achtergrond. De BIM-modelleurs bij Remeha en Klimaat@home ondervinden de voordelen van deze nieuwe ontwerpfilosofie elke dag. Zij zijn het erover eens: BIM-modellen staan als een huis.

Testen op clashes

 

Clashsessies spelen zowel bij Klimaat@home als bij Remeha een belangrijke rol in het ontwerpen van het perfecte BIM-model. “Eens in de zoveel tijd komen we samen met alle betrokken partijen, waaronder de aannemer, application engineer, manager project & engineering en elektricien, zodat we het model op clashes kunnen testen. Tijdens deze zogenaamde clashsessies toetsen we het ontwerp op haalbaarheid, kwaliteit en toepasbaarheid. Dat gebeurt onder andere bij het voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO)”, begint Ommel. Pieters vult aan: “Met één druk op de knop berekent een digitaal programma waar eventuele tegenstrijdigheden zich bevinden. Over het algemeen halen we op die manier vrijwel alle problemen uit de ontwerpen. Vaak gaat het dan om het slechts enkele centimeters opschuiven van een onderdeel.”

Klimaat@home

 

Ook bij Klimaat@home bieden ze deze volledige service én gaan ze nóg een stap verder. BIM Modelleur Pamela Ommel legt uit: “Samen met onze partners van Brink Climate Systems en Geotherm Energy Systems en de afdeling New Build binnen Remeha bieden wij een totaalconcept aan waarin we in één BIM Model de cv-installatie, de pv-panelen en wtw-installatie inzichtelijk maken. Aan mij de taak om deze modellen samen te voegen tot één geheel. Levert de loodgieter zijn sparingstekeningen aan, dan kunnen wij die ook verwerken.”  

De strijd aan met faalkosten

 

Bouwprojecten zijn vaak gebonden aan een strakke planning qua tijd en geld. Het is dus logisch dat men de doorlooptijd en faalkosten het liefst zo laag mogelijk houdt. “Met BIM kan dat zeker”, begint Pieters enthousiast. “Iedereen maakt vroegtijdig afspraken over waar producten, leidingen, enzovoort worden geplaatst. In tegenstelling tot een 2D-tekening, waarop installaties door elkaar lijken te lopen, weten de uitvoerende partijen nu tot op de millimeter nauwkeurig waar alle onderdelen behoren. Dat zorgt op den duur voor een efficiëntere en kortere doorlooptijd van het hele bouwproces.”

Altijd up-to-date

 

BIM zorgt dus voor een efficiënter bouwproces. Maar dat traject stopt niet bij de oplevering van het pand. Juist tijdens beheer en onderhoud van gebouwen komt de kracht van BIM tot zijn recht. Het model toont in detail de opbouw van de constructie en de locatie van de geplaatste componenten. Vindt er ooit een vervanging of update plaats, dan kan de beheerder het BIM-model aanpassen.

 

Rechtstreeks gelinkt aan dit voordeel is de instandhouding die Remeha en Klimaat@home in bepaalde projecten garanderen gedurende maximaal 25 jaar. In die periode houden zij de installatie up-to-date en houden ze in het BIM-model bij welke toevoegingen en vervangingen er plaatsvinden. Om dat haalbaar te maken, houdt men vanaf de eerste schetsen al rekening met de bereikbaarheid van de technische ruimte, om dit soort aanpassingen mogelijk te maken.

Puntjes op de i met bouwfysica

 

Klimaat@home’s Pamela Ommel houdt bij haar tekeningen ook rekening met bouwfysische aspecten, zoals de locaties van warme en koude zones, vloerverwarming en ongewenste opwarming van drinkwaterleidingen in verband met legionellapreventie. “Op basis van die uitgangspunten controleren wij de informatie van de loodgieter, bijvoorbeeld als het om de plaatsing van de verdeler voor de vloerverwarming gaat.” Het zijn de laatste puntjes op de i waarmee Remeha en Klimaat@home het totaalplaatje in BIM compleet maken.

“Nog een pluspunt van BIM; iedereen weet waar wat moet, wat het makkelijker maakt om elkaar aan te spreken op eventuele fouten.”

Remeha’s producten in BIM én meer

 

Overtuigd van de mogelijkheden van BIM, maar ook om aannemers en opdrachtgevers te ondersteunen, ontwikkelde Remeha van alle producten BIM-tekeningen. Uiteraard gaat de service verder dan dat. Aannemers of ontwikkelaars kunnen bij Remeha ook terecht voor advies en BIM-tekeningen, afgestemd op hun project. Communicatie tussen de verschillende partijen is daarbij het sleutelwoord. “Wanneer wij met andere partijen samenwerken aan een nieuwbouwproject, stelt de aannemer of constructeur een bouwkundig model op waarin hij de technische ruimte aangeeft. Na het voorontwerp complementeren wij het model met de installatie, alle leidingen en appendages. Dat is nog een pluspunt van BIM; iedereen weet waar wat moet, wat het makkelijker maakt om elkaar aan te spreken op eventuele fouten.”

Niks anders meer dan 3D

 

Voor Nick Pieters, van huis uit CAD-tekenaar bij Techneco Warmtepompen en tegenwoordig BIM Modelleur bij Remeha, draait bijna z’n hele werkdag om BIM-tekeningen. “Zo’n 90% van onze projecten bouwen we op in Revit. De overige 10% betreft opdrachten voor kleinere aannemers die nog niet zover zijn.” De autodidact spreekt lovend over deze ‘nieuwe’ manier van plannen, ontwerpen, bouwen en beheren. “Waar je in AutoCAD alle leidingen, systemen en installaties in 2D over elkaar legt - hetgeen zorgt voor een onoverzichtelijke opeenstapeling van lijnen – behoud je met BIM dat overzicht wel. Verschillende views maken het mogelijk ruimtes vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Bijkomend pluspunt is de optie om meer te doen dan tekenen. BIM stelt ons in staat installaties door te rekenen qua volumehoeveelheden en om materiaalinformatie toe te voegen.”

Meer weten?

 

Neem contact op met de specialisten van Remeha als je meer wilt weten over onze warmte-pompen en ondersteunende service of als je specifieke vragen hebt.

09