Sjaak de Geus

Senior projectleider bij Equans

Hans Lebbink

Eigenaar van Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug

Het debat

Twee vragen, twee personen & twee meningen.

Leren van debatteren.

Leren van debatteren.

Volgende

11

De installatie- en bouwwereld kent veel verschillende marktpartijen die intensief met elkaar samenwerken. Over het algemeen doen zij dit in goede harmonie, samen strevend naar het beste resultaat. Toch betekent dit niet dat hun meningen altijd exact dezelfde zijn. En dat is maar goed ook, want zo houden we elkaar scherp en leren we van elkaar. Dat is precies wat wij in ‘ons debat’ nastreven. We stellen twee vragen, aan twee personen die elk hun mening geven. In deze aflevering stellen we de vragen aan Sjaak de Geus, senior projectleider bij Equans, en Hans Lebbink, eigenaar van Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug.

Wanneer en waarom zou je voor de verduurzaming van het warmtapwater-gebruik voor een warmtepompboiler kiezen?

Sjaak de Geus: De keuze om gebruik te maken van een warmtepompboiler kan naast het efficiënt energieverbruik van de energie-omzetter ook te maken hebben met beschikbaar elektrisch vermogen van de aangekoppelde elektrische voeding. Bij Equans betreft het regelmatig opvanglocaties van gemeenten of het COA waarbij men de gebruikers een veilig warmwatersysteem wil aanbieden. Ze kiezen vaak voor de warmtepompboiler, waarbij de watertemperatuur in de boiler 55 tot 60 graden Celsius is. Dit in tegenstelling tot een normale elektrische boiler met een temperatuur van 80 tot 90 graden, met alle mogelijke verbrandingsrisico’s van dien.

Met name bij grote aantallen boilers ligt de netbelasting overdag, vanwege de efficiënte omzetting in de warmtepomp en ruime voorraad boilerwater, laag. Het voordeel komt voort uit het feit dat bij een lagere netbelasting in de nacht de boiler voldoende kan worden opgeladen met laag elektrisch vermogen. Tevens kan men dan een legionellapreventieprogramma inzetten door tijdelijk de watertemperatuur te verhogen.

Ook in de particuliere sector groeit de interesse in warmtepompboilers. Dit komt onder andere door subsidies. De warmtepompboiler heeft als extra voordeel dat ie kan opladen wanneer PV-panelen voldoende vermogen beschikbaar hebben.

Hans Lebbink: Wij staan op het punt onze sauna te verduurzamen. Zoals je kunt begrijpen, produceren onze saunaruimtes veel warmte. Dat gaat op dit moment in onze optiek nog te veel verloren. Nu we ons steeds meer beseffen dat energie veel geld kost, realiseren we ons ook dat efficiënt gebruik van energie en warmte het verbruik drastisch kan terugdringen. Door een warmtepompboiler in te zetten, kunnen we onze warmte op termijn weer gebruiken voor het verwarmen van het warmtapwater.

 

Daarbij speelden voor ons de omvang van de investering en de terugverdientijd een belangrijke rol. De gas- en elektraprijzen stijgen onevenredig hard. Dan kun je wel omschakelen van gas naar elektriciteit voor je warmtepompboiler, maar dat moet qua kosten dan wel de investering waard zijn. We willen immers niet enkel verduurzamen vanwege het klimaat. Voor ons als commercieel bedrijf mag het in de portemonnee ook wat opleveren.

Wat is in uw optiek de beste keuze om warm tapwater met een groot vermogen of met grote hoeveelheden te verduurzamen?

Sjaak de Geus: Ik zou kiezen voor opwekking van grotere hoeveelheden warmwater met een lagere temperatuur. Een voordeel hiervan is onder andere dat de netbelasting beheersbaarder blijft en er minder stilstandsverliezen optreden. Bij een grotere hoeveelheid kan men een lagere temperatuur toepassen terwijl er toch voldoende warmwater beschikbaar blijft en dit beter te verdelen is voor de gebruikers. Het maken van grotere hoeveelheden tapwater met lagere temperatuur werkt ook door in het rendement van de warmtepomp. Bij een lagere temperatuur is de COP namelijk beter en bij het produceren van grote hoeveelheden warmwater wordt het totaal systeem zogezegd rustiger. Dit kan levensduur verlengend en dus duurzamer zijn. In de particuliere sector kan het overschot aan beschikbare elektrische energie vanuit zonnepanelen een belangrijke rol spelen. Een grote hoeveelheid daarvan kan namelijk gebruikt worden om de donkere dagen te overbruggen met grotere warmwater opslag.

Hans Lebbink: De beste keuze om warm tapwater met een groot vermogen of met een grote hoeveelheid te verduurzamen zijn in mijn optiek zonnepanelen. Dat is ook waarom wij ons momenteel verdiepen in de aanleg van een zonnepark. De warmte en energie die die panelen opwekken kunnen we, met behulp van een warmtepomp omzetten naar cv-warmte en warm tapwater. Met een eventuele buffering ervan, kunnen we zelfs op minder zonnige dagen gebruik maken van duurzaam opgewerkt warm tapwater. Ook daarbij geldt uiteraard dat we altijd rekening moeten houden met de kosten van de investering en of het dus wel rendabel is. We gaan dan ook niet over één nacht ijs.

Het debat

Twee vragen, twee personen & twee meningen.

Leren van debatteren.

Sjaak de Geus

Senior projectleider

bij Equans

Hans Lebbink

Eigenaar van Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug

De installatie- en bouwwereld kent veel verschillende marktpartijen die intensief met elkaar samenwerken. Over het algemeen doen zij dit in goede harmonie, samen strevend naar het beste resultaat. Toch betekent dit niet dat hun meningen altijd exact dezelfde zijn. En dat is maar goed ook, want zo houden we elkaar scherp en leren we van elkaar. Dat is precies wat wij in ‘ons debat’ nastreven. We stellen twee vragen, aan twee personen die elk hun mening geven. In deze aflevering stellen we de vragen aan Sjaak de Geus, senior projectleider bij Equans, en Hans Lebbink, eigenaar van Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug.

Wanneer en waarom zou je voor de verduurzaming van het warmtapwater-gebruik voor een warmtepompboiler kiezen?

Sjaak de Geus: De keuze om gebruik te maken van een warmtepompboiler kan naast het efficiënt energieverbruik van de energie-omzetter ook te maken hebben met beschikbaar elektrisch vermogen van de aangekoppelde elektrische voeding. Bij Equans betreft het regelmatig opvanglocaties van gemeenten of het COA waarbij men de gebruikers een veilig warmwatersysteem wil aanbieden. Ze kiezen vaak voor de warmtepompboiler, waarbij de watertemperatuur in de boiler 55 tot 60 graden Celsius is. Dit in tegenstelling tot een normale elektrische boiler met een temperatuur van 80 tot 90 graden, met alle mogelijke verbrandingsrisico’s van dien.

Met name bij grote aantallen boilers ligt de netbelasting overdag, vanwege de efficiënte omzetting in de warmtepomp en ruime voorraad boilerwater, laag. Het voordeel komt voort uit het feit dat bij een lagere netbelasting in de nacht de boiler voldoende kan worden opgeladen met laag elektrisch vermogen. Tevens kan men dan een legionellapreventieprogramma inzetten door tijdelijk de watertemperatuur te verhogen.

Ook in de particuliere sector groeit de interesse in warmtepompboilers. Dit komt onder andere door subsidies. De warmtepompboiler heeft als extra voordeel dat ie kan opladen wanneer PV-panelen voldoende vermogen beschikbaar hebben.

Hans Lebbink: Wij staan op het punt onze sauna te verduurzamen. Zoals je kunt begrijpen, produceren onze saunaruimtes veel warmte. Dat gaat op dit moment in onze optiek nog te veel verloren. Nu we ons steeds meer beseffen dat energie veel geld kost, realiseren we ons ook dat efficiënt gebruik van energie en warmte het verbruik drastisch kan terugdringen. Door een warmtepompboiler in te zetten, kunnen we onze warmte op termijn weer gebruiken voor het verwarmen van het warmtapwater.

 

Daarbij speelden voor ons de omvang van de investering en de terugverdientijd een belangrijke rol. De gas- en elektraprijzen stijgen onevenredig hard. Dan kun je wel omschakelen van gas naar elektriciteit voor je warmtepompboiler, maar dat moet qua kosten dan wel de investering waard zijn. We willen immers niet enkel verduurzamen vanwege het klimaat. Voor ons als commercieel bedrijf mag het in de portemonnee ook wat opleveren.

Wat is in uw optiek de beste keuze om warm tapwater met een groot vermogen of met grote hoeveelheden te verduurzamen?

Sjaak de Geus: Ik zou kiezen voor opwekking van grotere hoeveelheden warmwater met een lagere temperatuur. Een voordeel hiervan is onder andere dat de netbelasting beheersbaarder blijft en er minder stilstandsverliezen optreden. Bij een grotere hoeveelheid kan men een lagere temperatuur toepassen terwijl er toch voldoende warmwater beschikbaar blijft en dit beter te verdelen is voor de gebruikers. Het maken van grotere hoeveelheden tapwater met lagere temperatuur werkt ook door in het rendement van de warmtepomp. Bij een lagere temperatuur is de COP namelijk beter en bij het produceren van grote hoeveelheden warmwater wordt het totaal systeem zogezegd rustiger. Dit kan levensduur verlengend en dus duurzamer zijn. In de particuliere sector kan het overschot aan beschikbare elektrische energie vanuit zonnepanelen een belangrijke rol spelen. Een grote hoeveelheid daarvan kan namelijk gebruikt worden om de donkere dagen te overbruggen met grotere warmwater opslag.

Hans Lebbink: De beste keuze om warm tapwater met een groot vermogen of met een grote hoeveelheid te verduurzamen zijn in mijn optiek zonnepanelen. Dat is ook waarom wij ons momenteel verdiepen in de aanleg van een zonnepark. De warmte en energie die die panelen opwekken kunnen we, met behulp van een warmtepomp omzetten naar cv-warmte en warm tapwater. Met een eventuele buffering ervan, kunnen we zelfs op minder zonnige dagen gebruik maken van duurzaam opgewerkt warm tapwater. Ook daarbij geldt uiteraard dat we altijd rekening moeten houden met de kosten van de investering en of het dus wel rendabel is. We gaan dan ook niet over één nacht ijs.

11