Meer weten?

 

Heb je ook een verduurzamings-vraagstuk en wil je dat wij meedenken met alle betrokken partijen? Neem dan contact op met de verduurzamingsspecialisten van Remeha voor een passend advies.

Artikel: Resultaatgericht samenwerking leidt tot innovatieve verduurzaming.

Volgende

05

Artikel

Resultaatgericht samenwerken leidt
tot innovatieve verduurzaming.

Om woningen op basis van vooraf bepaalde prestatie-eisen slim en innovatief te renoveren, is een resultaatgerichte samenwerking noodzakelijk. Met die insteek voerde Talen Vastgoedonderhoud al meerdere projecten succesvol uit. Voor een woningcorporatie in Nijmegen en omstreken is nu een nieuw project in voorbereiding. Ook daarbij vormt een resultaatgerichte samenwerking met de installateur en de leverancier de basis voor een innovatief verduurzamingsconcept.

Tijmen Freriks

Projectcoördinator bij Talen Vastgoedonderhoud

RGS is in steeds meer projecten de standaard aanpak. De afkorting staat voor Resultaatgericht Samenwerken en begint al zo ingeburgerd te raken dat Tijmen Freriks, projectcoördinator bij Talen Vastgoedonderhoud, soms vergeet om de afkorting toe te lichten. “Wij kiezen deze werkwijze omdat we daarmee meerdere prestatie-eisen in één scenario kunnen bundelen. Het gaat niet alleen om duurzaamheidseisen, maar ook om kwaliteit, leefbaarheid, brandveiligheid en energieprestaties. Bij de start van een project is er een kick-off waarbij onder meer de bewonersbegeleiders van onze opdrachtgever, de woningcorporatie, aanwezig zijn. Zo inventariseren wij alle wensen, zowel algemeen als specifiek voor dat project, zodat we aan een zo gericht en compleet mogelijke samenwerking kunnen werken”, vertelt Freriks.

Die continuïteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn echt heel belangrijk.

Projectspecifieke eisen

 

Talen is een van de vier aannemers die voor deze woningcorporatie verantwoordelijk is voor niet alleen het onderhoud, maar ook voor renovaties, verduurzaming en dagelijks (mutatie)onderhoud van hun bezit. En zoals voor veel woningcorporaties zijn voor deze corporatie, naast de projectspecifieke eisen, ook algemene uitgangspunten essentieel. De belangrijkste daarvan zijn: haalbaarheid, schaalbaarheid, (huurders) betaalbaarheid en schoonheid van bezig. “Het betekent dat wij op zoek gaan naar partners die voor een specifiek project niet puur de producten en diensten kunnen leveren, maar waarbij we er ook van op aan kunnen dat wij voor de langere termijn op ze kunnen rekenen. Die continuïteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn echt heel belangrijk. We moeten ook na de oplevering borgen dat een systeem of gebouw toekomstwaarde heeft. Er zit bovendien altijd een onderhoudsbegroting van 25 jaar aan vast”, zegt Freriks.

Benny Goossens

Van Kemkens

Forse renovatieslag

 

Vanwege dat onderhoud is ook installatiebedrijf Kemkens, een van de vaste installatiepartners voor de betreffende woningcorporatie, door Talen bij dit specifieke project betrokken. “Nadat wij met Tijmen Freriks de complexiteit van dit project in kaart brachten, hebben wij samen Remeha als specialist erbij betrokken”, zegt Benny Goossens van Kemkens. “Het gaat in dit specifieke project om portiekflats waar de woningen nog met gevelkachels uit de jaren zeventig zijn uitgerust. Er is dus een forse renovatieslag te maken, met veel bijkomende uitdagingen. Buiten het feit dat we de schil van het gebouw moeten aanpakken, is er ook een slim en inventief nieuw klimaatsysteem nodig. Er is geen eis om de woningen direct van het gas af te halen, maar we zoeken wel een ‘no regret’-concept dat al zoveel mogelijk in die richting gaat. Daarbij willen we ook zo weinig mogelijk beslag leggen op de ruimte in de woningen. Het mooiste is dat we de bewoners op alle vlakken voordelen bieden; meer comfort, maar ook minder ruimtebeslag. Op basis van deze uitdagingen zijn we met Remeha rond de tafel gaan zitten.”

Hans Willers

Expert bij Remeha

“De experts van Remeha worden graag uitgedaagd.”

Ieder zijn kennis

 

De experts van Remeha worden graag uitgedaagd, vertellen medewerkers Hans Willers en Rick Bruins. Ze werden dan ook enthousiast toen Talen en Kemkens hen het vraagstuk van de portiekflats voorlegden. “Gelukkig zien we vaker dat opdrachtgevers zoals Talen in een samenwerkingsverband zorgen dat ieder zijn of haar specifieke kennis kan inbrengen om naar een optimaal concept toe te werken. Wij geloven ook dat dit de toekomst is, en bovendien noodzakelijk om de verduurzaming effectief aan te pakken”, zegt Bruins. “Deze woningcorporatie is natuurlijk niet de enige in Nederland die met het vraagstuk van de verduurzaming van kleincollectieve wooneenheden zit”, vult zijn collega Willers aan. “In zo’n situatie starten we de ontwikkeling vanuit een zo breed mogelijke visie op de vraag die wordt voorgelegd. Van daaruit proberen we via gesprekken met alle betrokkenen naar een concreet en passend voorstel te komen. In dit geval ontstond het concept van een hybride warmtepompsysteem per blok van vijf woningen, met in elke woning een afgifteset en een boosterboiler voor tapwater.”

Rick Bruins

Expert bij Remeha

Alle onderdelen onder één dak

 

Bij het ontwikkelen van een passend concept gaat het, zoals Freriks al aangaf, om veel verschillende aspecten. Voor Kemkens en Talen is het belangrijk dat Remeha, wat techniek betreft, alles in huis heeft; zowel de warmtepomp, de cv-ketel als ook – sinds Fortes Energy Systems een zusterbedrijf is – de afgiftesets en boosterboilers. “Natuurlijk kun je in theorie zo’n vraagstuk ook aanbesteden, maar uiteindelijk is er wel meer nodig dan puur het leveren van de onderdelen”, zegt Willers. “Er horen ook zaken bij als engineeringcapaciteit beschikbaar stellen, verantwoordelijkheden goed regelen en onderhouds- en garantieovereenkomsten opstellen en nakomen.” Bruins vult aan: “Bij dit soort concepten ontstaat er toch een ‘reshuffle’ van rollen. Concepten en systemen worden complexer, waardoor verantwoordelijkheden ook anders komen te liggen. Uiteindelijk merken wij dat de energietransitie ook tot een businesstransitie leidt. In elk geval leiden al dit soort vragen binnen Remeha tot een nieuwe manier van werken en denken. Het is niet alleen maar technisch en energetisch complex. We moeten ook rekening houden met de rol die de uiteindelijke opdrachtgever vervult, de belangen van de bewoners en – niet te vergeten – een gemeente die eigen plannen heeft en eisen stelt.”

Elkaars processen begrijpen

 

De desbetreffende woningcorporatie legt veel verantwoordelijkheid bij Talen Vastgoed. Zij vertrouwen erop dat Talen bij elk specifiek project de juiste partijen bij elkaar brengt om samen tot de meest optimale oplossing te komen. Het helpt daarbij wel als zij partijen kiezen die elkaar kennen en elkaars processen begrijpen. De corporatie wil ook niet meer exact voorschrijven hoe een project moet worden uitgevoerd. Juist doordat de marktpartijen samenwerken en gezamenlijk een oplossing creëren, ontstaan er mogelijkheden die de corporatie mogelijk niet kent of waaraan zij zelf niet direct denkt. Freriks noemt verder nog het belang van de samenwerking tussen de bewonersbegeleider van Talen en de woonconsulenten van de corporatie. “Aan de voorkant van een project of ontwikkeling is er al overleg over wat er gaat gebeuren en met welke belangen we rekening moeten houden. Dat is essentieel om uiteindelijk de bewoners mee te krijgen. We werken ook met een dashboard, waarmee we de impact van een project in beeld brengen en kunnen volgen.” Ook Willers ziet dat dergelijke projecten in de voorbereiding meer tijd kosten. Daar staat tegenover dat de uitvoering in veel gevallen iets sneller kan gaan, maar vooral dat de aftersales minder tijd zal kosten.” Bruins besluit door te stellen dat “deze weg van intensieve samenwerking essentieel als we de wedstrijd – als we de verduurzaming zo mogen noemen – niet onherroepelijk willen verliezen”.

Meer weten?

 

Heb je ook een verduurzamings-vraagstuk en wil je dat wij meedenken met alle betrokken partijen? Neem dan contact op met de verduurzamingsspecialisten van Remeha voor een passend advies.

05

Artikel

Resultaatgericht samenwerken leidt tot innovatieve verduurzaming.

Om woningen op basis van vooraf bepaalde prestatie-eisen slim en innovatief te renoveren, is een resultaatgerichte samenwerking noodzakelijk. Met die insteek voerde Talen Vastgoedonderhoud al meerdere projecten succesvol uit. Voor een woningcorporatie in Nijmegen en omstreken is nu een nieuw project in voorbereiding. Ook daarbij vormt een resultaatgerichte samenwerking met de installateur en de leverancier de basis voor een innovatief verduurzamingsconcept.

Tijmen Freriks

Projectcoördinator bij Talen Vastgoedonderhoud

RGS is in steeds meer projecten de standaard aanpak. De afkorting staat voor Resultaatgericht Samenwerken en begint al zo ingeburgerd te raken dat Tijmen Freriks, projectcoördinator bij Talen Vastgoedonderhoud, soms vergeet om de afkorting toe te lichten. “Wij kiezen deze werkwijze omdat we daarmee meerdere prestatie-eisen in één scenario kunnen bundelen. Het gaat niet alleen om duurzaamheidseisen, maar ook om kwaliteit, leefbaarheid, brandveiligheid en energieprestaties. Bij de start van een project is er een kick-off waarbij onder meer de bewonersbegeleiders van onze opdrachtgever, de woningcorporatie, aanwezig zijn. Zo inventariseren wij alle wensen, zowel algemeen als specifiek voor dat project, zodat we aan een zo gericht en compleet mogelijke samenwerking kunnen werken”, vertelt Freriks.

Die continuïteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn echt heel belangrijk.

Projectspecifieke eisen

 

Talen is een van de vier aannemers die voor deze woningcorporatie verantwoordelijk is voor niet alleen het onderhoud, maar ook voor renovaties, verduurzaming en dagelijks (mutatie)onderhoud van hun bezit. En zoals voor veel woningcorporaties zijn voor deze corporatie, naast de projectspecifieke eisen, ook algemene uitgangspunten essentieel. De belangrijkste daarvan zijn: haalbaarheid, schaalbaarheid, (huurders) betaalbaarheid en schoonheid van bezig. “Het betekent dat wij op zoek gaan naar partners die voor een specifiek project niet puur de producten en diensten kunnen leveren, maar waarbij we er ook van op aan kunnen dat wij voor de langere termijn op ze kunnen rekenen. Die continuïteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn echt heel belangrijk. We moeten ook na de oplevering borgen dat een systeem of gebouw toekomstwaarde heeft. Er zit bovendien altijd een onderhoudsbegroting van 25 jaar aan vast”, zegt Freriks.

Benny Goossens

Van Kemkens

Forse renovatieslag

 

Vanwege dat onderhoud is ook installatiebedrijf Kemkens, een van de vaste installatiepartners voor de betreffende woningcorporatie, door Talen bij dit specifieke project betrokken. “Nadat wij met Tijmen Freriks de complexiteit van dit project in kaart brachten, hebben wij samen Remeha als specialist erbij betrokken”, zegt Benny Goossens van Kemkens. “Het gaat in dit specifieke project om portiekflats waar de woningen nog met gevelkachels uit de jaren zeventig zijn uitgerust. Er is dus een forse renovatieslag te maken, met veel bijkomende uitdagingen. Buiten het feit dat we de schil van het gebouw moeten aanpakken, is er ook een slim en inventief nieuw klimaatsysteem nodig. Er is geen eis om de woningen direct van het gas af te halen, maar we zoeken wel een ‘no regret’-concept dat al zoveel mogelijk in die richting gaat. Daarbij willen we ook zo weinig mogelijk beslag leggen op de ruimte in de woningen. Het mooiste is dat we de bewoners op alle vlakken voordelen bieden; meer comfort, maar ook minder ruimtebeslag. Op basis van deze uitdagingen zijn we met Remeha rond de tafel gaan zitten.”

Hans Willers

Expert bij Remeha

Rick Bruins

Expert bij Remeha

“De experts van Remeha worden graag uitgedaagd.”

Ieder zijn kennis

 

De experts van Remeha worden graag uitgedaagd, vertellen medewerkers Hans Willers en Rick Bruins. Ze werden dan ook enthousiast toen Talen en Kemkens hen het vraagstuk van de portiekflats voorlegden. “Gelukkig zien we vaker dat opdrachtgevers zoals Talen in een samenwerkingsverband zorgen dat ieder zijn of haar specifieke kennis kan inbrengen om naar een optimaal concept toe te werken. Wij geloven ook dat dit de toekomst is, en bovendien noodzakelijk om de verduurzaming effectief aan te pakken”, zegt Bruins. “Deze woningcorporatie is natuurlijk niet de enige in Nederland die met het vraagstuk van de verduurzaming van kleincollectieve wooneenheden zit”, vult zijn collega Willers aan. “In zo’n situatie starten we de ontwikkeling vanuit een zo breed mogelijke visie op de vraag die wordt voorgelegd. Van daaruit proberen we via gesprekken met alle betrokkenen naar een concreet en passend voorstel te komen. In dit geval ontstond het concept van een hybride warmtepompsysteem per blok van vijf woningen, met in elke woning een afgifteset en een boosterboiler voor tapwater.”

Alle onderdelen onder één dak

 

Bij het ontwikkelen van een passend concept gaat het, zoals Freriks al aangaf, om veel verschillende aspecten. Voor Kemkens en Talen is het belangrijk dat Remeha, wat techniek betreft, alles in huis heeft; zowel de warmtepomp, de cv-ketel als ook – sinds Fortes Energy Systems een zusterbedrijf is – de afgiftesets en boosterboilers. “Natuurlijk kun je in theorie zo’n vraagstuk ook aanbesteden, maar uiteindelijk is er wel meer nodig dan puur het leveren van de onderdelen”, zegt Willers. “Er horen ook zaken bij als engineeringcapaciteit beschikbaar stellen, verantwoordelijkheden goed regelen en onderhouds- en garantieovereenkomsten opstellen en nakomen.” Bruins vult aan: “Bij dit soort concepten ontstaat er toch een ‘reshuffle’ van rollen. Concepten en systemen worden complexer, waardoor verantwoordelijkheden ook anders komen te liggen. Uiteindelijk merken wij dat de energietransitie ook tot een businesstransitie leidt. In elk geval leiden al dit soort vragen binnen Remeha tot een nieuwe manier van werken en denken. Het is niet alleen maar technisch en energetisch complex. We moeten ook rekening houden met de rol die de uiteindelijke opdrachtgever vervult, de belangen van de bewoners en – niet te vergeten – een gemeente die eigen plannen heeft en eisen stelt.”

Elkaars processen begrijpen

 

De desbetreffende woningcorporatie legt veel verantwoordelijkheid bij Talen Vastgoed. Zij vertrouwen erop dat Talen bij elk specifiek project de juiste partijen bij elkaar brengt om samen tot de meest optimale oplossing te komen. Het helpt daarbij wel als zij partijen kiezen die elkaar kennen en elkaars processen begrijpen. De corporatie wil ook niet meer exact voorschrijven hoe een project moet worden uitgevoerd. Juist doordat de marktpartijen samenwerken en gezamenlijk een oplossing creëren, ontstaan er mogelijkheden die de corporatie mogelijk niet kent of waaraan zij zelf niet direct denkt. Freriks noemt verder nog het belang van de samenwerking tussen de bewonersbegeleider van Talen en de woonconsulenten van de corporatie. “Aan de voorkant van een project of ontwikkeling is er al overleg over wat er gaat gebeuren en met welke belangen we rekening moeten houden. Dat is essentieel om uiteindelijk de bewoners mee te krijgen. We werken ook met een dashboard, waarmee we de impact van een project in beeld brengen en kunnen volgen.” Ook Willers ziet dat dergelijke projecten in de voorbereiding meer tijd kosten. Daar staat tegenover dat de uitvoering in veel gevallen iets sneller kan gaan, maar vooral dat de aftersales minder tijd zal kosten.” Bruins besluit door te stellen dat “deze weg van intensieve samenwerking essentieel als we de wedstrijd – als we de verduurzaming zo mogen noemen – niet onherroepelijk willen verliezen”.