Hoofdartikel.

Volgende

03

Hoofdartikel

“Trainen, trainen en trainen; dat wordt nu een topprioriteit.”

Remeha is anno 2023 veel meer dan de ketelfabrikant van weleer. Om zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de energietransitie, ontwikkelde het bedrijf zich tot aanbieder van allerlei binnenklimaatoplossingen. Daarvoor heeft de fabrikant al grote stappen gezet – en zijn ook nog steeds grote stappen nodig. “We liggen op koers, maar we zijn er nog niet.”, vertelt CEO Arthur van Schayk over het traject dat Remeha sinds enkele jaren heeft ingezet.

Arthur van Schayk

CEO Remeha

Scroll direct naar de volgende onderwerpen.

“We liggen goed op koers richting het jaar 2025. Misschien zelfs iets voor op schema”

Hoe speelt Remeha in op de energietransitie? Algemeen directeur Arthur van Schayk van Remeha geeft antwoord.

In editie 02 van Goed op Weg-magazine uit 2021 sprak Van Schayk al over de ‘nieuwe’ koers van Remeha. “Wij zijn inmiddels veel méér dan de ketelfabrikant die we decennialang zijn geweest. Wij zetten in op alle verduurzamings-technieken en -oplossingen met de hernieuwbare energievormen die we inmiddels kennen; groene elektriciteit, groen gas, waterstof en restwarmte”, vertelde hij toen. Natuurlijk gebeurt dat niet van de ene op de andere dag. Rond 2018 startte het bedrijf een traject waarbij onder meer verbreding én verdieping van het portfolio centraal stond.

Algemeen directeur Arthur van Schayk van Remeha gaat vertelt over de verbreding van het productportfolio binnen Remeha.

Op koers richting 2025

 

“We liggen goed op koers richting het jaar 2025. Misschien zelfs iets voor op schema.”, antwoordt Van Schayk op de vraag hoe die ontwikkelingen er nu voor staan. Als voorbeeld wijst hij op de overname van warmtepompspecialist Techneco. “Toen wij dit traject inzetten, hadden we op de warmtepompmarkt een marktaandeel van rond de 1%. Inmiddels is dat zo’n 18%. Daarin speelt de Elga Ace, die wij vanuit het portfolio van Techneco hebben doorontwikkeld, een grote rol. Mede daardoor konden we op de markt van hybride warmtepompen het marktleiderschap innemen. Nu zijn we hard bezig de volgende stappen te zetten om uiteindelijk die leidende positie te claimen waar het om meer duurzame oplossingen gaat.”

 

Recentere overnames waren die van Holland Warmte – daarover later meer – en Fortes Energy Systems begin dit jaar. Met Fortes heeft Remeha de marktleider op het gebied van afleversets voor warmte- en koudenetten als zusterbedrijf. “Met het terugdringen van het gasverbruik in Nederland wordt niet alleen het aandeel van elektrische verwarming substantieel hoger, maar ook dat van stadsverwarming en andere collectieve systemen. Ook woningbouwcorporaties en institutionele beleggers – onze markt dus – kiezen steeds vaker voor dergelijke systemen. De overname van Fortes betekent dus enerzijds een verbreding van het portfolio binnen de groep, maar zorgt ook dat we in onze eigen markt nog beter kunnen opereren.”

Video

In 2023 neemt Remeha Fortes over. Algemeen directeur Arthur van Schayk van Remeha gaat dieper in op deze overname.

Klimaat@home-concept aangepast

 

Om verschillende markten zo goed mogelijk te bedienen, is het voor Remeha ook zaak om, waar dat nodig is, zijn koers bij te sturen. Bijvoorbeeld op de nieuwbouwmarkt, waar het Klimaat@home-concept een nieuwe vorm kreeg. “In het verleden waren we verantwoordelijk voor het complete plaatje, inclusief ontwerp en projectinstallatie. Dat hebben we losgelaten, want de risico’s zijn te groot. De samenwerking met onze vaste partners op dat gebied is vrijblijvender en het ontwerp en de installatie leggen we neer bij de installateur, die daar simpelweg beter in is. We hebben nog steeds een goed verhaal naar de projectontwikkelaar toe. Wij verzorgen het totale plaatje, van financiering tot onderhoud, waardoor de kosten voor de eindgebruiker lager uitpakken.”

“Om de risico’s weg te nemen, hebben we het Klimaat@home-concept wat verkleind. Maar we gaan zeker door met het opbouwen van onze positie in de nieuwbouwmarkt. Het is een stapje terug, om van daaruit weer vooruit te komen”, legt Van Schayk uit. Een andere stap op dat gebied is de ontwikkeling van nieuwe warmtepompen. “Bijvoorbeeld de komst van de Toros Ace, een grondgebonden warmtepomp met klein vermogen. Dit type warmtepomp is onmisbaar om op de Nederlandse nieuwbouwmarkt actief te zijn. Maar het is essentieel dat we op relatief korte termijn ook grondgebonden warmtepompen met middelgroot en groot vermogen aan ons assortiment toevoegen.”  

 

Video

Begin dit jaar heeft Remeha Klimaat@Home herpositioneerd. Arthur van Schayk, algemeen directeur van Remeha, licht dit verder toe.

“De verduurzaming is een grote uitdaging, maar tegelijkertijd een prachtige kans voor ons.”

Nog een stuk complexer is de verduurzaming van de bestaande bouw. Van Schayk merkt dat in het bijzonder de utiliteitsbouw wat achterloopt. “Het is ook een investeringsvraagstuk; gebouweigenaren zullen altijd kijken naar wat hun rendement is”, snapt hij. “Maar we zullen hoe dan ook stappen moeten zetten. Dat geldt zeker ook voor Remeha zelf. We hebben met onze ketels al een leidende marktpositie in dit segment. Het zijn onze klanten, die onze producten al hebben staan. De verduurzaming is een grote uitdaging, maar tegelijkertijd een prachtige kans voor ons.”

 

Wat er precies moet gebeuren op deze markt? “Simpel gesteld: we hebben meer warmtepompen nodig. Om bestaande installaties te hybridiseren, maar ook om nieuwe installaties te kunnen bouwen. Ik maak zelf altijd een tweedeling tussen de middelgrote en kleine utiliteit. Ook de winkels, notariskantoren, tandartspraktijken, enzovoorts, zullen we namelijk allemaal moeten verduurzamen. We praten dan over ‘solution selling’: de mogelijkheden in een gebouw of de wensen van de gebouweigenaar zijn nooit hetzelfde, het is maatwerk. Daar moeten we goed op inspelen, met een breder assortiment aan warmtepompen met een wat groter vermogen.”

Video

Algemeen directeur Arthur van Schayk over de uitdagingen binnen de nieuwbouwmarkt op het gebied van verduurzaming.

Video

Algemeen directeur Arthur van Schayk over de uitdagingen binnen de utiliteit op het gebied van verduurzaming.

warmte-pompen.”

“Jaarlijks 140.000

Productiecapaciteit geen probleem meer

 

De verduurzaming van de particuliere bestaande woning, waar de nadruk ligt op hybride warmtepompen, is al in een verder stadium. De politiek is aan boord, getuige de voorgestelde norm om vanaf 2026 bij ketelvervanging minstens een hybride warmtepomp te installeren. Daarnaast opende Remeha onlangs een nieuwe fabriek in Apeldoorn, die de productie van jaarlijks 140.000 warmtepompen mogelijk maakt. “Productiecapaciteit is geen probleem meer”, verzekert Van Schayk. “In de coronaperiode en daarna was de beschikbaarheid van warmtepompen voor de gehele markt een issue, maar in september kunnen we de laatste backorders wegwerken. Vanaf dan kunnen we iedere vraag in de markt aan.”

Video

Algemeen directeur Arthur van Schayk over de uitdagingen binnen de particuliere bouw op het gebied van verduurzaming.

Anders is dat nog voor de installatiecapaciteit. “De komende 10 jaar hebben we - in woningbouw én utiliteit - handen tekort, en dat wordt een flinke uitdaging”, schetste Van Schayk in 2021 al. Hij wees daarbij op mogelijke maatregelen aan de productkant – bijvoorbeeld door te zorgen dat de producten voor installateurs zo veel mogelijk universeel via één type regelaar te bedienen zijn – maar hij legt de nadruk ook bij het opleiden van nieuwe vakmensen.

Video

Algemeen directeur Arthur van Schayk over de installatiecapaciteit ten opzichte van het interview Goed op weg in 2021.

Trainen blijft topprioriteit

 

“Trainen, trainen en trainen. Dat is de essentie van het verhaal”, aldus Van Schayk. “Een kernactiviteit voor de komende jaren is het uitbouwen van de trainingscapaciteit en -kwaliteit. Hiervoor is het belangrijk om samen te werken met allerlei verschillende partijen in de markt. Denk bijvoorbeeld aan Techniek Nederland, dat ook zelf veel inspanningen levert. Wij zullen in elk geval flink investeren om onze eigen trainingscapaciteit op te schalen. Dit alles is de komende tijd topprioriteit.”

 

De eerste stappen zijn al gezet. Bijvoorbeeld met de eerdergenoemde overname van installatiebedrijf Holland Warmte. “Een belangrijke reden voor deze acquisitie was dat we dichter op de relatief jonge markt van hybride warmtepompen kunnen zitten. We leren sneller wat er gebeurt en kunnen die kennis en ervaringen doorgeven aan de installatiemarkt.” Tegelijkertijd ziet Van Schayk andere goede initiatieven in de markt. Bijvoorbeeld die van TDI500, een consortium dat verschillende Nederlandse installatiepartijen samen oprichtten, met als doel om het installeren van warmtepompen richting 2026 op te schalen naar 500 extra installaties per dag. “Dat is een mooi initiatief. En het gaat lukken. Maar dat werkt alleen als we tegelijkertijd met de gehele markt voldoende vakmensen opleiden.”

Nieuwe technologieën

 

Het opschalen van de installatiecapaciteit is één van de belangrijkste maatregelen om de verduurzaming te versnellen. Maar Van Schayk ziet daarnaast nog enkele andere ontwikkelingen. “Hoe kunnen we de installatietijd verkorten? Dat is een essentiële vraag. Dit werkt enerzijds door een toenemende aandacht voor plug & play-oplossingen en anderzijds door het verduurzamen en verbeteren van de producten zelf. Het gebruik van propaan, als koelmiddel ter vervanging van R32, in warmtepompen bijvoorbeeld. Daarnaast zien we de ontwikkeling van technologieën zelf, zoals de opkomst van PVT-systemen, die elektriciteit (PV) én warmte (T) opwekken. Deze ontwikkeling is al aan de gang, maar de komende periode zullen we dergelijke systemen nog veel meer in de markt tegenkomen.”

De rol van Remeha in dit verhaal? “Wij proberen als innovator hier tussenin te staan. Daarvoor zullen we onze eigen ontwikkelcentra, maar ook bestaande en nieuwe partnerships inzetten. Een voorbeeld van wat wij kunnen toevoegen, is het groeiende belang van energiemanagement. Dat wil zeggen dat we zelf opgewekte energie op het juiste moment aanwenden, opslaan, enzovoorts. Ik verwacht dat wij op korte termijn een aantal oplossingen kunnen aanbieden die helpen om deze verschillende technologieën aan elkaar te knopen.”

Video

Welke innovaties zijn we op het gebied van verduurzaming? Algemeen directeur Remeha, Arthur van Schayk, licht dit verder toe.

Hoofdartikel

“Trainen,

trainen en trainen; dat

wordt nu een topprioriteit.”

Arthur van Schayk

CEO Remeha

Remeha is anno 2023 veel meer dan de ketelfabrikant van weleer. Om zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de energietransitie, ontwikkelde het bedrijf zich tot aanbieder van allerlei binnenklimaatoplossingen. Daarvoor heeft de fabrikant al grote stappen gezet – en zijn ook nog steeds grote stappen nodig. “We liggen op koers, maar we zijn er nog niet.”, vertelt CEO Arthur van Schayk over het traject dat Remeha sinds enkele jaren heeft ingezet.

Scroll direct naar de volgende onderwerpen.

Hoe speelt Remeha in op de energietransitie? Algemeen directeur Arthur van Schayk van Remeha geeft antwoord.

In editie 02 van Goed op Weg-magazine uit 2021 sprak Van Schayk al over de ‘nieuwe’ koers van Remeha. “Wij zijn inmiddels veel méér dan de ketelfabrikant die we decennialang zijn geweest. Wij zetten in op alle verduurzamingstechnieken en -oplossingen met de hernieuwbare energievormen die we inmiddels kennen; groene elektriciteit, groen gas, waterstof en restwarmte”, vertelde hij toen. Natuurlijk gebeurt dat niet van de ene op de andere dag. Rond 2018 startte het bedrijf een traject waarbij onder meer verbreding én verdieping van het portfolio centraal stond.

Algemeen directeur Arthur van Schayk van Remeha gaat vertelt over de verbreding van het productportfolio binnen Remeha.

“We liggen goed op koers richting het jaar 2025. Misschien zelfs iets voor op schema”

Op koers richting 2025

 

“We liggen goed op koers richting het jaar 2025. Misschien zelfs iets voor op schema.”, antwoordt Van Schayk op de vraag hoe die ontwikkelingen er nu voor staan. Als voorbeeld wijst hij op de overname van warmtepompspecialist Techneco. “Toen wij dit traject inzetten, hadden we op de warmtepompmarkt een marktaandeel van rond de 1%. Inmiddels is dat zo’n 18%. Daarin speelt de Elga Ace, die wij vanuit het portfolio van Techneco hebben doorontwikkeld, een grote rol. Mede daardoor konden we op de markt van hybride warmtepompen het marktleiderschap innemen. Nu zijn we hard bezig de volgende stappen te zetten om uiteindelijk die leidende positie te claimen waar het om meer duurzame oplossingen gaat.”

 

Recentere overnames waren die van Holland Warmte – daarover later meer – en Fortes Energy Systems begin dit jaar. Met Fortes heeft Remeha de marktleider op het gebied van afleversets voor warmte- en koudenetten als zusterbedrijf. “Met het terugdringen van het gasverbruik in Nederland wordt niet alleen het aandeel van elektrische verwarming substantieel hoger, maar ook dat van stadsverwarming en andere collectieve systemen. Ook woningbouwcorporaties en institutionele beleggers – onze markt dus – kiezen steeds vaker voor dergelijke systemen. De overname van Fortes betekent dus enerzijds een verbreding van het portfolio binnen de groep, maar zorgt ook dat we in onze eigen markt nog beter kunnen opereren.”

In 2023 neemt Remeha Fortes over. Algemeen directeur Arthur van Schayk van Remeha gaat dieper in op deze overname.

Klimaat@home-concept aangepast

 

Om verschillende markten zo goed mogelijk te bedienen, is het voor Remeha ook zaak om, waar dat nodig is, zijn koers bij te sturen. Bijvoorbeeld op de nieuwbouwmarkt, waar het Klimaat@home-concept een nieuwe vorm kreeg. “In het verleden waren we verantwoordelijk voor het complete plaatje, inclusief ontwerp en projectinstallatie. Dat hebben we losgelaten, want de risico’s zijn te groot. De samenwerking met onze vaste partners op dat gebied is vrijblijvender en het ontwerp en de installatie leggen we neer bij de installateur, die daar simpelweg beter in is. We hebben nog steeds een goed verhaal naar de projectontwikkelaar toe. Wij verzorgen het totale plaatje, van financiering tot onderhoud, waardoor de kosten voor de eindgebruiker lager uitpakken.”

 

“Om de risico’s weg te nemen, hebben we het Klimaat@home-concept wat verkleind. Maar we gaan zeker door met het opbouwen van onze positie in de nieuwbouwmarkt. Het is een stapje terug, om van daaruit weer vooruit te komen”, legt Van Schayk uit. Een andere stap op dat gebied is de ontwikkeling van nieuwe warmtepompen. “Bijvoorbeeld de komst van de Toros Ace, een grondgebonden warmtepomp met klein vermogen. Dit type warmtepomp is onmisbaar om op de Nederlandse nieuwbouwmarkt actief te zijn. Maar het is essentieel dat we op relatief korte termijn ook grondgebonden warmtepompen met middelgroot en groot vermogen aan ons assortiment toevoegen.”  

Begin dit jaar heeft Remeha Klimaat@Home herpositioneerd. Arthur van Schayk, algemeen directeur van Remeha, licht dit verder toe.

“De verduurzaming is een grote uitdaging, maar tegelijkertijd een prachtige kans voor ons.”

Nog een stuk complexer is de verduurzaming van de bestaande bouw. Van Schayk merkt dat in het bijzonder de utiliteitsbouw wat achterloopt. “Het is ook een investerings-vraagstuk; gebouweigenaren zullen altijd kijken naar wat hun rendement is”, snapt hij. “Maar we zullen hoe dan ook stappen moeten zetten. Dat geldt zeker ook voor Remeha zelf. We hebben met onze ketels al een leidende marktpositie in dit segment. Het zijn onze klanten, die onze producten al hebben staan. De verduurzaming is een grote uitdaging, maar tegelijkertijd een prachtige kans voor ons.”

 

Wat er precies moet gebeuren op deze markt? “Simpel gesteld: we hebben meer warmtepompen nodig. Om bestaande installaties te hybridiseren, maar ook om nieuwe installaties te kunnen bouwen. Ik maak zelf altijd een tweedeling tussen de middelgrote en kleine utiliteit. Ook de winkels, notaris-kantoren, tandartspraktijken, enzovoorts, zullen we namelijk allemaal moeten verduurzamen. We praten dan over ‘solution selling’: de mogelijkheden in een gebouw of de wensen van de gebouweigenaar zijn nooit hetzelfde, het is maatwerk. Daar moeten we goed op inspelen, met een breder assortiment aan warmtepompen met een wat groter vermogen.”

Algemeen directeur Arthur van Schayk over de uitdagingen binnen de nieuwbouwmarkt op het gebied van verduurzaming.

Algemeen directeur Arthur van Schayk over de uitdagingen binnen de utiliteit op het gebied van verduurzaming.

warmtepompen.”

“Jaarlijks 140.000

Productiecapaciteit geen probleem meer

 

De verduurzaming van de particuliere bestaande woning, waar de nadruk ligt op hybride warmtepompen, is al in een verder stadium. De politiek is aan boord, getuige de voorgestelde norm om vanaf 2026 bij ketelvervanging minstens een hybride warmtepomp te installeren. Daarnaast opende Remeha onlangs een nieuwe fabriek in Apeldoorn, die de productie van jaarlijks 140.000 warmtepompen mogelijk maakt. “Productiecapaciteit is geen probleem meer”, verzekert Van Schayk. “In de coronaperiode en daarna was de beschikbaarheid van warmtepompen voor de gehele markt een issue, maar in september kunnen we de laatste backorders wegwerken. Vanaf dan kunnen we iedere vraag in de markt aan.”

Algemeen directeur Arthur van Schayk over de uitdagingen binnen de particuliere bouw op het gebied van verduurzaming.

Anders is dat nog voor de installatiecapaciteit. “De komende 10 jaar hebben we - in woningbouw én utiliteit - handen tekort, en dat wordt een flinke uitdaging”, schetste Van Schayk in 2021 al. Hij wees daarbij op mogelijke maatregelen aan de productkant – bijvoorbeeld door te zorgen dat de producten voor installateurs zo veel mogelijk universeel via één type regelaar te bedienen zijn – maar hij legt de nadruk ook bij het opleiden van nieuwe vakmensen.

Algemeen directeur Arthur van Schayk over de installatiecapaciteit ten opzichte van het interview Goed op weg in 2021.

Trainen blijft topprioriteit

 

“Trainen, trainen en trainen. Dat is de essentie van het verhaal”, aldus Van Schayk. “Een kernactiviteit voor de komende jaren is het uitbouwen van de trainingscapaciteit en -kwaliteit. Hiervoor is het belangrijk om samen te werken met allerlei verschillende partijen in de markt. Denk bijvoorbeeld aan Techniek Nederland, dat ook zelf veel inspanningen levert. Wij zullen in elk geval flink investeren om onze eigen trainingscapaciteit op te schalen. Dit alles is de komende tijd topprioriteit.”

 

De eerste stappen zijn al gezet. Bijvoorbeeld met de eerdergenoemde overname van installatiebedrijf Holland Warmte. “Een belangrijke reden voor deze acquisitie was dat we dichter op de relatief jonge markt van hybride warmtepompen kunnen zitten. We leren sneller wat er gebeurt en kunnen die kennis en ervaringen doorgeven aan de installatiemarkt.” Tegelijkertijd ziet Van Schayk andere goede initiatieven in de markt. Bijvoorbeeld die van TDI500, een consortium dat verschillende Nederlandse installatiepartijen samen oprichtten, met als doel om het installeren van warmtepompen richting 2026 op te schalen naar 500 extra installaties per dag. “Dat is een mooi initiatief. En het gaat lukken. Maar dat werkt alleen als we tegelijkertijd met de gehele markt voldoende vakmensen opleiden.”

Nieuwe technologieën

 

Het opschalen van de installatiecapaciteit is één van de belangrijkste maatregelen om de verduurzaming te versnellen. Maar Van Schayk ziet daarnaast nog enkele andere ontwikkelingen. “Hoe kunnen we de installatietijd verkorten? Dat is een essentiële vraag. Dit werkt enerzijds door een toenemende aandacht voor plug & play-oplossingen en anderzijds door het verduurzamen en verbeteren van de producten zelf. Het gebruik van propaan, als koelmiddel ter vervanging van R32, in warmtepompen bijvoorbeeld. Daarnaast zien we de ontwikkeling van technologieën zelf, zoals de opkomst van PVT-systemen, die elektriciteit (PV) én warmte (T) opwekken. Deze ontwikkeling is al aan de gang, maar de komende periode zullen we dergelijke systemen nog veel meer in de markt tegenkomen.”

 

De rol van Remeha in dit verhaal? “Wij proberen als innovator hier tussenin te staan. Daarvoor zullen we onze eigen ontwikkelcentra, maar ook bestaande en nieuwe partnerships inzetten. Een voorbeeld van wat wij kunnen toevoegen, is het groeiende belang van energiemanagement. Dat wil zeggen dat we zelf opgewekte energie op het juiste moment aanwenden, opslaan, enzovoorts. Ik verwacht dat wij op korte termijn een aantal oplossingen kunnen aanbieden die helpen om deze verschillende technologieën aan elkaar te knopen.”

03

Welke innovaties zijn we op het gebied van verduurzaming? Algemeen directeur Remeha, Arthur van Schayk, licht dit verder toe.