Meer weten?

 

Neem contact op met de specialisten van Remeha als je meer wilt weten over warmtepompen en ondersteunende service of als je specifieke vragen hebt.

Interview: 500 extra Warmtepompen per dag.

Volgende

08

Interview

“Als collectief staan we sterker”

TDI500 gaat voor 500 extra warmtepompen per dag.

Ieder jaar 100.000 nieuwe (hybride) warmtepompen installeren. Dat is wat er nodig is om aan de doelstelling van de overheid te voldoen. In het huidige tempo zitten we daar nog ver vanaf, maar er zijn zeker kansen om flink op te schalen. Om dat te realiseren, is het consortium TDI500 (Team Duurzaam Installeren) in het leven geroepen. Het doel? De totale installatiecapaciteit opschalen met 500 extra warmtepompen per dag.

Richard Verbree

Voorzitter bij het Topteam van
de Topsector Energie

“We moeten in de actiemodus komen”, begint voorzitter Richard Verbree. Al jarenlang houdt hij zich bezig met duurzaamheid en innovatie, onder meer als lid van het Topteam van de Topsector Energie. “In die functie heb ik veel gesprekken gevoerd over verduurzaming. Uiteindelijk besloten we dat we meer tot actie moeten overgaan. Ik heb de CEO’s van verschillende installatiebedrijven gevraagd of ze wilden aansluiten. Het zijn grote, maar ook minder grote bedrijven die allemaal de wil hebben om te verduurzamen en bereid zijn om hierin te investeren.”

500

             duurzame

installaties per dag.”

Sterker als collectief

 

Op 26 januari 2023 zette Verbree – samen met de vertegenwoordigers van de tien betrokken installatiebedrijven – zijn handtekening onder de intentieverklaring ‘500 duurzame installaties per dag’. De doelstelling mag duidelijk zijn: vanaf 2026 moeten we in Nederland per dag 500 warmtepompen meer installeren dan nu het geval is. “Dit is nodig om aan het beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving te voldoen. In dit programma stelde de overheid als doel om vanaf 2030 in de bestaande bouw één miljoen (hybride) warmtepompen te hebben geïnstalleerd.”

 

Nederland staat dus nog voor een flinke uitdaging. “Daarom was dit consortium ook nodig”, verklaart Verbree. “Ik heb veel respect voor innovatieve installatiebedrijven. En individueel krijgen ze ook echt wel iets voor elkaar. Maar om de boel echt in beweging te krijgen, sta je als collectief sterker. Ook richting andere partijen, zoals fabrikanten, groothandels en de overheid. Er zijn nog veel uitdagingen, maar we hebben de overtuiging dat het ons als collectief gaat lukken.”

Halveren van de installatietijd

 

Als concrete stap richting de doelstelling van TDI500 noemt Verbree onder meer het halveren van de installatietijd van een warmtepomp. “Deze willen we terugbrengen van 32 naar 16 uur. Daarbij kunnen we in het gehele proces stappen zetten: van de intake en werkvoorbereiding tot de daadwerkelijke installatie en nazorg. Zo ontwikkelen en testen we datagedreven tools om het intake- en werkvoorbereidingsproces te automatiseren. Daarnaast hebben we ‘installatietijdsessies’ waar we een warmtepompsysteem onder de loep nemen om te kijken waar er verbeterpunten zijn wat betreft installatie- en onderhoudstijd.”

 

Een ander belangrijk speerpunt is standaardisatie. “We willen de werkzaamheden van installateurs zoveel mogelijk standaardiseren. Daarvoor is nodig dat fabrikanten bereid zijn mee te innoveren en de wens van de installatiebedrijven te volgen. Binnen TDI500 zitten de installateurs, de mensen uit de praktijk, om tafel met mensen uit de wetenschap, zoals onderzoeksinstituut TNO. Op die manier kunnen we die wensen van de installatiebedrijven zo goed mogelijk overbrengen naar de fabrikanten.”

 

Ook inzicht in data moet helpen om de doelstellingen te bereiken. Verbree wijst als voorbeeld op de door TNO ontwikkelde contingentenaanpak. Bij deze aanpak worden bestaande woningen verdeeld in groepen met vergelijkbare kenmerken. “Voor zo’n groep met vergelijkbare kenmerken, zijn dus ook vergelijkbare verduurzamingsoplossingen mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld de isolatie- en installatiesector veel gerichter te werk gaan.”

Scholing en kennisdeling

 

Volgens Verbree is het van belang dat zoveel mogelijk betrokken partijen aangesloten of in gesprek zijn met TDI500. Zo is er veel contact met bijvoorbeeld fabrikanten, groothandels en de overheid. Het al eerdergenoemde TNO heeft een belangrijke taak, onder meer in het valideren van de activiteiten van het consortium. Tot slot is ook branchevereniging Techniek Nederland een belangrijke partner. “We werken onder meer met ze samen om de scholing te optimaliseren, zodat startende monteurs sneller aan het werk kunnen. Al is het ook mooi om te zien dat de aangesloten installatiebedrijven elkaars opleidingscentra gebruiken om hun monteurs zo goed mogelijk op te leiden.”

 

“Natuurlijk kunnen we niet iedere installateur of andere partij mee laten praten. Juist door met een select aantal bedrijven samen te werken, zijn we in staat om snel te schakelen. Wel hebben we kennisdeling hoog in het vaandel, zodat ook andere partijen onze resultaten kunnen benutten en kunnen bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Ook bij het verspreiden van onze informatie kan Techniek Nederland met zijn grote achterban een belangrijke rol spelen.”

Vertrouwen van de consument

 

“Een actueel vraagstuk waar we als TDI500 onderzoek naar doen, is de energieprestatiegarantie in de gebouwde omgeving”, gaat Verbree verder. “Dat lijkt eenvoudig, maar is het zeker niet. Bewoners hebben zekerheid nodig over hun verbruik in de praktijk, maar dat is van veel factoren afhankelijk. Een apparaat kan zo zuinig zijn, maar is slechts onderdeel van een systeem. Je hebt ook te maken met bijvoorbeeld afgifte, isolatie en gebruikersgedrag. We onderzoeken nu hoe we dit alles in een vat kunnen gieten om toch een mate van zekerheid te kunnen bieden.”

 

“Sowieso is het vertrouwen van de consument belangrijk. Om dat te borgen, zijn we samen met TNO en keuringsinstantie Kiwa bezig een keurmerk te ontwikkelen om de betrouwbaarheid van een installateur aan te tonen.”

Meer weten?

 

Neem contact op met de specialisten van Remeha als je meer wilt weten over onze warmte-pompen en ondersteunende service of als je specifieke vragen hebt.

08

TDI500 gaat voor 500 extra warmtepompen per dag.

“Als collectief staan we sterker”

Artikel

Ieder jaar 100.000 nieuwe (hybride) warmtepompen installeren. Dat is wat er nodig is om aan de doelstelling van de overheid te voldoen. In het huidige tempo zitten we daar nog ver vanaf, maar er zijn zeker kansen om flink op te schalen. Om dat te realiseren, is het consortium TDI500 (Team Duurzaam Installeren) in het leven geroepen. Het doel? De totale installatiecapaciteit opschalen met 500 extra warmtepompen per dag.

Richard Verbree

Voorzitter bij het Topteam van
de Topsector Energie

“We moeten in de actiemodus komen”, begint voorzitter Richard Verbree. Al jarenlang houdt hij zich bezig met duurzaamheid en innovatie, onder meer als lid van het Topteam van de Topsector Energie. “In die functie heb ik veel gesprekken gevoerd over verduurzaming. Uiteindelijk besloten we dat we meer tot actie moeten overgaan. Ik heb de CEO’s van verschillende installatiebedrijven gevraagd of ze wilden aansluiten. Het zijn grote, maar ook minder grote bedrijven die allemaal de wil hebben om te verduurzamen en bereid zijn om hierin te investeren.”

500

             duurzame

installaties per dag.”

Sterker als collectief

 

Op 26 januari 2023 zette Verbree – samen met de vertegenwoordigers van de tien betrokken installatiebedrijven – zijn handtekening onder de intentieverklaring ‘500 duurzame installaties per dag’. De doelstelling mag duidelijk zijn: vanaf 2026 moeten we in Nederland per dag 500 warmtepompen meer installeren dan nu het geval is. “Dit is nodig om aan het beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving te voldoen. In dit programma stelde de overheid als doel om vanaf 2030 in de bestaande bouw één miljoen (hybride) warmtepompen te hebben geïnstalleerd.”

 

Nederland staat dus nog voor een flinke uitdaging. “Daarom was dit consortium ook nodig”, verklaart Verbree. “Ik heb veel respect voor innovatieve installatiebedrijven. En individueel krijgen ze ook echt wel iets voor elkaar. Maar om de boel echt in beweging te krijgen, sta je als collectief sterker. Ook richting andere partijen, zoals fabrikanten, groothandels en de overheid. Er zijn nog veel uitdagingen, maar we hebben de overtuiging dat het ons als collectief gaat lukken.”

Halveren van de installatietijd

 

Als concrete stap richting de doelstelling van TDI500 noemt Verbree onder meer het halveren van de installatietijd van een warmtepomp. “Deze willen we terugbrengen van 32 naar 16 uur. Daarbij kunnen we in het gehele proces stappen zetten: van de intake en werkvoorbereiding tot de daadwerkelijke installatie en nazorg. Zo ontwikkelen en testen we datagedreven tools om het intake- en werkvoorbereidingsproces te automatiseren. Daarnaast hebben we ‘installatietijdsessies’ waar we een warmtepompsysteem onder de loep nemen om te kijken waar er verbeterpunten zijn wat betreft installatie- en onderhoudstijd.”

 

Een ander belangrijk speerpunt is standaardisatie. “We willen de werkzaamheden van installateurs zoveel mogelijk standaardiseren. Daarvoor is nodig dat fabrikanten bereid zijn mee te innoveren en de wens van de installatiebedrijven te volgen. Binnen TDI500 zitten de installateurs, de mensen uit de praktijk, om tafel met mensen uit de wetenschap, zoals onderzoeksinstituut TNO. Op die manier kunnen we die wensen van de installatiebedrijven zo goed mogelijk overbrengen naar de fabrikanten.”

 

Ook inzicht in data moet helpen om de doelstellingen te bereiken. Verbree wijst als voorbeeld op de door TNO ontwikkelde contingentenaanpak. Bij deze aanpak worden bestaande woningen verdeeld in groepen met vergelijkbare kenmerken. “Voor zo’n groep met vergelijkbare kenmerken, zijn dus ook vergelijkbare verduurzamingsoplossingen mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld de isolatie- en installatiesector veel gerichter te werk gaan.”

Vertrouwen van de consument

 

“Een actueel vraagstuk waar we als TDI500 onderzoek naar doen, is de energieprestatiegarantie in de gebouwde omgeving”, gaat Verbree verder. “Dat lijkt eenvoudig, maar is het zeker niet. Bewoners hebben zekerheid nodig over hun verbruik in de praktijk, maar dat is van veel factoren afhankelijk. Een apparaat kan zo zuinig zijn, maar is slechts onderdeel van een systeem. Je hebt ook te maken met bijvoorbeeld afgifte, isolatie en gebruikersgedrag. We onderzoeken nu hoe we dit alles in een vat kunnen gieten om toch een mate van zekerheid te kunnen bieden.”

 

“Sowieso is het vertrouwen van de consument belangrijk. Om dat te borgen, zijn we samen met TNO en keuringsinstantie Kiwa bezig een keurmerk te ontwikkelen om de betrouwbaarheid van een installateur aan te tonen.”

Scholing en kennisdeling

 

Volgens Verbree is het van belang dat zoveel mogelijk betrokken partijen aangesloten of in gesprek zijn met TDI500. Zo is er veel contact met bijvoorbeeld fabrikanten, groothandels en de overheid. Het al eerdergenoemde TNO heeft een belangrijke taak, onder meer in het valideren van de activiteiten van het consortium. Tot slot is ook branchevereniging Techniek Nederland een belangrijke partner. “We werken onder meer met ze samen om de scholing te optimaliseren, zodat startende monteurs sneller aan het werk kunnen. Al is het ook mooi om te zien dat de aangesloten installatiebedrijven elkaars opleidingscentra gebruiken om hun monteurs zo goed mogelijk op te leiden.”

 

“Natuurlijk kunnen we niet iedere installateur of andere partij mee laten praten. Juist door met een select aantal bedrijven samen te werken, zijn we in staat om snel te schakelen. Wel hebben we kennisdeling hoog in het vaandel, zodat ook andere partijen onze resultaten kunnen benutten en kunnen bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Ook bij het verspreiden van onze informatie kan Techniek Nederland met zijn grote achterban een belangrijke rol spelen.”