VERVOLG

Remeha combineert rol van totaalaanbieder en kennisleverancier in de utiliteit 

“Met groeiend bewustzijn 

groeit ook behoefte aan 

kennis en alternatieven.”

Eigenaren, beheerders en facility managers van gebouwen zijn zich steeds meer bewust van de noodzakelijke verduurzaming. Tegelijk is dit voor veel een complexe opgave. “Niet alleen zijn de keuze-mogelijkheden toegenomen, veel eindgebruikers moeten ook weten wat hun omgeving - bijvoorbeeld de gemeente - van plan is. Steeds vaker helpen wij die opdrachtgever, meestal samen met zijn installateur, om te laten zien wat de mogelijkheden zijn, om kennis te delen en het best passende installatieconcept voor te dragen.”

Onze kennis ontzorgt ook de installateur

Met de beschikbare kennis en deze oplossingsgerichte aanpak helpt Remeha niet alleen de opdrachtgever, maar juist ook de installateur. “Allereerst door de trainingen die we bieden, waarmee we het kennis-niveau van installateurs op peil houden, en de nazorg die we bieden”, zegt Evander de Vries. “Tegelijk merken wij dat het op niveau houden van kennis voor veel installateurs een uitdaging is. Het zijn razend drukke tijden. Veel installateurs hebben gebrek aan mankracht om al het werk uit te voeren. Vandaar dat wij installateurs graag ondersteunen als hij voor zijn klant een voorstel mag uitwerken. Wij kunnen met hem meegaan en als kennispartner naast hem gaan staan om vervolgens samen het meest geschikte concept uit te werken.”

Aan het denken zetten

Meire: “Zodra de elektriciteitsprijs een all-electric systeem minder interessant maakt, dan kan een pv-systeem een concept net wel rendabel maken. Dat geldt zeker als een opdrachtgever bereid is om zijn horizon iets verder te leggen. Wij snappen goed dat een rendementsberekening en de terugverdientijd voor een ondernemer of eigenaar cruciaal zijn. ‘Kiezen we voor de euro of voor eco?’ vind ik een vraag die we best mogen stellen. Het zet mensen in elk geval aan het denken.”

“Dat aan het denken zetten, doen we ook met onze Duurzaam Verdienen Tool”, zegt De Vries. “Opdrachtgevers of potentiële klanten kunnen zich daarmee oriënteren en zelf ontdekken welke maatregelen voor hen interessant zijn. Het mooie is ook dat deze tool je helpt om de actuele status bij te houden. Portfolio’s en technieken ontwikkelen zich snel. Over vijf jaar zijn er ongetwijfeld nieuwe concepten en nieuwe toestellen. Deze digitale tool geeft daarom een actueel overzicht van jouw vastgoed én een actueel inzicht in het brede scala aan maatregelen die je kunt nemen om te verduurzamen.”

Behapbaar maken

Zijn collega De Vries geeft aan dat het ondersteunen met maatwerkadviezen een belangrijke rol speelt. “Door opdrachtgevers op deze manier te ontzorgen, kunnen we gezamenlijk sneller tot keuzes komen die het beste aansluiten bij de wensen in het project. Naast de trias energetica spelen daarbij ook zaken als ambitieniveau, regelgeving, levensduur van het pand en de huidige installatie een belangrijke rol. In veel gevallen is het plaatsen van een warmtepomp, stand alone of in hybride opstelling, een uitstekende keuze. Maar niet elk gebouw is daarvoor geschikt. Als je bijvoorbeeld een oudere ketel hebt staan in combinatie met een hoog temperaratuur afgiftesysteem, dan is vervanging van die ketel door een cascadesysteem met meerdere hr-ketels ook al een forse verduurzaming.” Ook een hybride oplossing, waarbij een bestaande ketel wordt ondersteund door een warmtepomp die de basislast levert, kan in veel situaties tot een flinke besparing op fossiele energie leiden. “Uiteindelijk moeten we van aardgas af, maar dat betekent niet dat elk gebouw nu gasloos moet worden. Wij hebben nu al ketels die geschikt zijn voor bijmenging met waterstof. De komende jaren worden die mogelijkheden met waterstof en groene gassen alleen maar groter.”

Carlos Meire
segment manager Commercial 

& New Build bij Remeha BE

Energievraagstuk ontrafelen

“In België is er een groot verschil tussen de relatief lagere gasprijs en de hoge elektriciteitsprijs. Daarom is het soms complex om gebouweigenaren voor all-electric toepassingen warm te maken”, zegt Meire. “Gelukkig zijn wij in staat om altijd - door ons zeer brede portfolio - de meest optimale oplossing aan te dragen. Zo zien wij warmtekrachtkoppeling (wkk) ook als één van de oplossingen. Het voordeel van een wkk is dat je van een gescheiden productie overgaat naar centrale productie van elektriciteit en warmte. Dergelijke opstellingen brengen de totale CO2-uitstoot bij een klant drastisch naar beneden. In een andere situatie is een hybride systeem het meest doeltreffend, waarbij de ketel de pieklasten en de sanitaire waterproductie opvangt. Cruciaal is in zo’n situatie een uitgekiende regeling die voor een perfecte balans tussen elektriciteit- en gasverbruik zorgt. Voor een opdrachtgever, en soms ook voor de installateur, is die complexiteit erg groot. Vandaar dat wij steeds vaker de rol van kennispartner op ons nemen”

“Het mooie is dat wij de verschillende scenario’s voor de klant op een rij kunnen zetten”, vult De Vries hem aan. “Bijna altijd is het ambitieniveau ons uitgangspunt, zonder dat we daarbij de praktische kant uit het oog verliezen. Uiteindelijk helpen we de klant het beste als we naast hem of haar gaan staan en het brede energievraagstuk in zijn totaliteit ontrafelen.”

Evander de Vries
segment manager Utiliteit 

bij Remeha NL

Keuze uit drie richtingen

De meeste oplossingen gaan uit van één van de drie beschikbare richtingen. Verduurzaming met gasvormigen blijft als richting een reële optie. Vooral door een keuze voor toestellen die voor waterstof of duurzame gassen geschikt zijn. Maar denk ook aan de cascade-oplossingen. Daarmee is het fossiele energiegebruik, net zoals met hybride systemen, al vergaand te reduceren. “Met name in nieuwbouw zien we voornamelijk de tweede richting: all-electric, omdat het uitgangspunt dan meestal gasloos is”, zegt De Vries. “Al is dat door de steeds vaker knellende netcapaciteit geen vanzelfsprekendheid. De derde richting is warmtelevering via warmtenetten, waarvoor wij met het Remabox afgiftesysteem een gebouw volledig kunnen inrichten en een interessante propositie kunnen opstellen.” Daarnaast stippen De Vries en Meire ook zonne-energie aan. Zonthermisch past bijvoorbeeld goed in installatie-concepten voor de sport, recreatie en horecabedrijven. Pv(t)-systemen kunnen in all-electric energieconcepten behulpzaam zijn om een systeem haalbaar te maken.

Aan het woord is Evander de Vries, segment manager Utiliteit bij Remeha. Hij ziet het als zijn opdracht om de enorme ‘installed base’ van Remeha in de utiliteit op de meest optimale wijze te verduurzamen. Ook richting de nieuwbouw is er een sterke focus om de betrokkenen - eigenaren, ontwikkelaars, ontwerpers en installateurs - duidelijke concepten te bieden die tot echte duurzame oplossingen leiden. In België heeft Carlos Meire, segment manager Commercial & New Build bij Remeha een soortgelijke opdracht. “In onze gesprekken met klanten gaat het tegenwoordig vrijwel altijd over ‘wat zijn uw noden’, ‘wat is uw energieplan’ en ‘wat zijn de plannen met het gebouw’. Vanuit daar kunnen we met onze kennis van de markt, de regelingen en de toekomstige ontwikkelingen een passend concept creëren.”

Behoefte aan kennis en noodzakelijke alternatieven

05

Next