Peter van Hunen
Technisch specialist bij Remeha

In de rubriek ‘Technische vraag’ geeft een expert antwoord op vragen uit de markt. In deze editie geeft Peter van Hunen, technisch specialist bij Remeha, antwoord op de vraag ‘hoe stel je het buitendeel van een warmtepomp op?’.

TECHNISCHE VRAAG

Technische vraag

en het antwoord

van onze expert

Wil jij ook expert worden?

Bekijk dan snel onze beschikbare cursusdagen en schrijf je in! Voor vragen kun je uiteraard contact met ons opnemen.


Een oplossing voor zowel potentieel geluidsoverlast als ‘uitzichtverontreiniging’ zijn de geluid-dempende covers die je tijdens de bouw of achteraf over buitenunits kan plaatsen. Behalve de geluidsdemping is het buitendeel van de warmtepomp dan ook minder zichtbaar. Bij onderhoudswerkzaamheden kan deze cover tijdelijk worden verwijderd, zodat de installateur gewoon zijn werk kan doen.


Minimaal even belangrijk als de plaatsing van de buitenunit is de juiste positionering van de buitenvoeler voor het meten van de buitentemperatuur. De werking van de warmtepomp staat of valt met waar je de buitenvoeler plaatst. Positioneer die sensor bijvoorbeeld niet op een plek waarbij deze het overgrote deel van de dag in de volle zon staat en voorkom ook dat de sensor in de luchtstroming van de warmtepomp zit. Als de vastgestelde waarde van de buitentemperatuur niet klopt, zal de regeling zijn werk niet goed kunnen uitvoeren, wat ten koste gaat van het comfort en energieverbruik. Positioneer je de buitenvoeler bij-voorbeeld in de volle zon, dan meet deze een te hoge buitentemperatuur en produceert de warmtepomp een te lage watertemperatuur voor een comfortabel binnenklimaat.


Het opstellen van het buitendeel van de warmtepomp hoeft niet moeilijk te zijn als je bovenstaande aandachtspunten in je achterhoofd houdt. De afgelopen jaren hebben installateurs meer ervaring opgedaan met het ontwerpen en installeren van warmtepompen en ik verwacht dat deze ervaring hen goed van pas gaat komen. Ik denk namelijk dat de stijgende gasprijzen ertoe leiden dat de verkoop van warmtepompen verder groeit. Met de extra praktijkkennis van de afgelopen jaren gaat dat vast goed komen en als er zich toch uitdagingen voordoen staat Remeha voor de installateur klaar.”


De plaatsing van het buitendeel is erg belangrijk. Niet alleen in verband met het geluid maar ook omdat de buitenunit goed bereikbaar moet zijn bij storingen en onderhoudswerkzaamheden. De installateur moet er op een veilige en relatief makkelijke manier bij kunnen. Het buitendeel moet daarom op een stabiel platform staan. Het is ook belangrijk dat deze vrij zijn lucht kan uitblazen en aanzuigen. Bovendien speelt de klantbeleving mee; een bewoner zal niet blij zijn als het buitendeel van de warmtepomp zijn uitzicht blokkeert als hij uit het raam kijkt. Het is belangrijk om rekening te houden met de wettelijk verplichte sneeuwhoogte: het buitendeel van het toestel met een minimale hoogte van de grond staan zodat de ventilator altijd vrij kan draaien. Een andere verplichting volgens de wet is dat het buitendeel minimaal een halve meter van de erfgrens staat.

Hoe stel je het buitendeel van een warmte-
pomp op? 

Technische vraag en het antwoord van onze expert...

11

Next

“Geluid is een gevoelig onderwerp bij de plaatsing van het buitendeel van de warmtepomp. Dat geldt voor de bewoners zelf, maar ook voor de buren. Volgens de wettelijke norm mag een warmtepomp op de erfgrens overdag 45 dB(A) produceren en ’s nachts 40 dB(A). Het is daarom belangrijk om een locatie te zoeken van waaruit omwonenden zo min mogelijk geluidshinder ondervinden. Je moet de buitenunit bijvoorbeeld niet op het dak van een houten dakkapel zetten, omdat de houten constructie dan als klankkast fungeert en de trillingen doorgeeft naar de ondergelegen slaapkamer. Maar je kan deze ook niet te dicht bij de buren zetten, omdat zij dan overlast kunnen ervaren. Door goed te kijken naar de eigenschappen van de materialen die je gebruikt en het materiaal waar je het buitendeel op plaatst, kun je al een hoop geluidsoverlast voorkomen. Trillingsgeluid kan ook erg hinderlijk zijn. Om dit te voorkomen, kun je kiezen om trillingsdempers toe te passen. Voorkomen is beter dan genezen; zelfs als je het geluid achteraf nog helemaal wegneemt, heb je kans dat mensen het blijven ‘horen’. Ze zijn dan immers al gefocust op het geluid. Een warmtepomp heeft vaak ook een stille modus, om het geluid ’s nachts te
dempen als deze minder hard hoeft te werken.