Rutger van der Giessen
manager Beheer en Onderhoud bij A. de Jong Groep

Kennis is er volop in de installatiesector, evenals meningen en standpunten. In onze rubriek ‘de volgende vraag’ beantwoordt een van die vele specialisten in onze sector een vraag die zijn voorganger heeft gesteld. In deze uitgave wordt de vraag beantwoord door Rutger van der Giessen, manager Beheer en Onderhoud bij A. de Jong Groep. Vervolgens wijst hij aan het einde van zijn antwoord een persoon aan die in de volgende editie de vraag mag beantwoorden die Rutger van der Giessen hem stelt.

VRAAGSTUK

De volgende vraag 

is voor...

Aan wie stel jij welke vraag voor de volgende editie?

Hoe zie jij de toekomst van de Nederlandse ketelfabrikanten als we volledig overstappen op verwarmings-installaties gevoed met waterstof 
of door warmtepompen?

De volgende vraag is voor...

12

Next

“De rol van ketelleveranciers wordt in de toekomst echt anders. Op dit moment ligt de focus nog steeds erg op aardgas, maar met het oog op de klimaatdoelen zal die focus verschuiven. Ik verwacht dat met name de rol van waterstof zal toenemen. Desondanks verwacht ik dat aardgas nooit helemaal zal verdwijnen. Ketelfabrikanten zullen op een bepaald moment geen nieuwe modellen aardgasketels meer ontwerpen, maar de bestaande soorten zullen nog in bepaalde mate worden geproduceerd. Het volledig afstappen van alle verwarmingssystemen die op aardgas branden, heeft simpelweg een te grote impact. Er zijn momenteel nog te veel hoge-temperatuursystemen in bestaande huizen aanwezig en voor veel woningeigenaren is de overstap naar een warmtepomp financieel niet haalbaar. Ik denk dat voor de particuliere markt in toenemende mate ketels in omloop komen die deels op waterstof branden en daarbij gebruik blijven maken van het bestaande gasleidingnet. Remeha is daar voorloper in en heeft nu al verschillende ketels in het assortiment die in staat zijn te verwarmen met bijmenging van waterstof. De andere fabrikanten zullen volgen en ook toestellen ontwikkelen die deels – en in de toekomst volledig – op waterstof branden. Mijn verwachting is dat de utiliteitsmarkt vooral gaat voor all-electric oplossingen. De ontwikkeling en productie van elektrische verwarmingstoestellen zullen in de toekomst dus ook een vlucht nemen.


Het doel is om dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Maar zolang er geen harde eisen komen met directe consequenties voor personen en bedrijven die zich hier niet aan houden, zullen er gewoon nieuwe gasketels worden geplaatst. Op dit moment is de aanschaf en het plaatsen van een warmtepomp nog aanzienlijk duurder dan het vervangen van een gasketel door een nieuwe gasketel. De overheid speelt hier een belangrijke rol in: zij kunnen met behulp van subsidie de aanschaf van warmtepompen financieel aantrekkelijker maken. Er zal dus op het gebied van financiële stimulering en wetgeving en handhaving nog wat gebeuren. Maar zodra het ook voor de bestaande bouw financieel haalbaar is om de gasketel te vervangen met een warmtepomp kan het snel gaan. Vanaf dan is het naar mijn mening mogelijk om in ongeveer twintig jaar van het gas af te gaan.”


“Voor de volgende editie van het magazine stel ik graag een vraag aan Peter van der Lee van Spindler Installatietechniek. Mijn vraag aan hem is: ‘Is er een toekomst voor volledig elektrische ketels in de vervangingsmarkt?’”