VRAAGSTUK

De volgende vraag 

is voor...

Kennis is er volop in de installatiesector, evenals meningen en standpunten. In onze rubriek ‘de volgende vraag’ beantwoordt een van die vele specialisten in onze sector een vraag die zijn voorganger heeft gesteld. In deze uitgave wordt de vraag beantwoord door Leo Klop, technisch beheerder en adviseur bij Klimaatservice Holland. Vervolgens wijst hij aan het einde van zijn antwoord een persoon aan die in de volgende editie de vraag mag beantwoorden die Leo Klop hem stelt.

foto_bjorn.jpg

Leo Klop
technisch beheerder en adviseur bij Klimaatservice Holland

Pijl: Volgende scene (copy)

“De kwaliteit van het systeemwater is zelfs bepalend voor een goede werking van het verwarmingssysteem en heeft ook invloed op de levensduur van de installatie. Ongeveer vijftig jaar geleden waren de ketels nog veel robuuster en de aangesloten kranen en leidingen veel dikker. Door de tijd heen zijn de leidingen en warmtewisselaars door de toegenomen efficiëntie steeds dunner geworden. Hierdoor zijn deze systemen gevoeliger voor corrosie en verstopping door ‘vervuild’ systeemwater. Door de toepassing van kunststof slangen en leidingen komt er ook meer zuurstof in het systeemwater terecht. In tegenstelling tot de metalen leidingen, laat kunststof namelijk kleine hoeveelheden zuurstof door. Die extra zuurstof zorgt weer dat het corrosieproces nog sneller gaat. Elk voordeel heeft zijn nadeel: bij nieuwe verwarmingsinstallaties moeten we dus zorgen dat de kwaliteit van het systeemwater heel goed is om corrosie of verstopping te voorkomen. 

Het is daarom belangrijk om de kwaliteit van het systeemwater met enige regelmaat te testen. Idealiter gebeurt dat tijdens de jaarlijkse controle van de ketel. Het zou het beste zijn als je via een test-setje direct bij de eindgebruiker op de locatie inzicht krijgt in de waarden van het systeemwater. Als het langer duurt, is de kans groot dat de eindgebruiker niet wil investeren in de vervanging van het water. Ze zijn bang dat het een marketingtruc is en zien het enkel als extra kostenpost. Juist daarom moeten we extra aandacht besteden aan het belang van kwalitatief goed water in de systemen. Momenteel vinden er nauwelijks testen plaats om te onderzoeken hoe goed het systeemwater is. Ik vermoed dat dit komt omdat het voor de eindgebruiker onzichtbaar is. Ons vakgebied is steeds meer weggestopt; leidingen zitten achter de wanden of in de vloer en de cv-ketel of warmtepomp zit op zolder in een hoekje of in een kast. Hierdoor is het lastig om systeemwater met de juiste kwaliteit te ‘verkopen’: het is te gewoon dat een installatie goed werkt zonder dat we er omkijken naar hebben. Terwijl het toch echt belangrijk blijft dat de eindgebruiker inziet dat die goede werking alleen met goed onderhoud mogelijk is. En de kwaliteit van het water dat door het systeem stroomt hoort ook bij dat onderhoud.”


“Ik stel de volgende vraag graag aan Rutger van der Giessen van A. de Jong Groep. Mijn vraag aan hem is: ‘Hoe zie jij de toekomst van de Nederlandse ketelfabrikanten als we volledig overstappen op verwarmingsinstallaties gevoed met waterstof of door warmtepompen?"

Next

12

De volgende vraag is voor...

De kwaliteit van systeemwater is een belangrijk onderdeel van een efficiënt werkend verwarmingssys-teem. Hoe ervaren jullie dit?

Aan wie stel jij welke vraag voor de volgende editie?