FEITEN& CIJFERS

Wist je dat...

Pijl: Intro

Elke editie lichten we hier een aantal belangrijke en/of bijzondere feiten en cijfers uit gericht op één thema. En deze editie belichten we de feiten en cijfers omtrent Klimaatverandering.

Bijna 48% denkt dat de klimaatverandering vooral door de mens zelf wordt veroorzaakt.

Meer bewegen is de voornaamste reden om de auto te laten staan (48,4%) en in mindere mate doen automobilisten dit voor een beter klimaat (16,3%).

78% van de Nederlandse automobilisten laat de auto weleens bewust staan.

Maar 6% van de Nederlandse bevolking (18 jaar en ouder) gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet. Bijna alle Nederlanders denken dat het klimaat aan het veranderen is.

2% van de huishoudens in Nederland heeft concrete plannen om de komende twee jaar een volledig elektrische auto aan te schaffen of te leasen.

6% wil misschien de komende twee jaar een volledig elektrische auto aan te schaffen of te leasen.

Bijdragen aan een beter milieu of klimaat wordt door de ruime meerderheid (54%) als belangrijkste reden genoemd.

Bron: CBS

Een ruime meerderheid hiervan wil minder fossiele en meer schonere energie.

13

Wist je dat...?

Iets meer dan de helft (53,5%) van de Nederlandse bevolking vindt het (heel) positief dat de overheid Nederland aardgasvrij wil maken door over te stappen op duurzame energiebronnen.