TECHNISCHE VRAAG

Technische vraag

en het antwoord

van onze expert

In de rubriek ‘Technische vraag’ geeft een expert antwoord op vragen uit de markt. In deze editie geeft de afdeling sales support van Remeha antwoord op de vraag: Welke mogelijkheden zijn er om grote hoeveelheden tapwater met een hoog rendement te verwarmen? 

Pijl: Volgende scene (copy)

“Een hr-ketel die is aangesloten op een laagtemperatuurafgiftesysteem werkt met een hoog rendement. De toepassing van de moderne HR107 ketel zorgt in deze situatie bijvoorbeeld voor een rendement van circa 95% op calorische bovenwaarde* (Hs). Maar sluit je diezelfde HR107-ketel aan op een sanitaire boiler dan daalt het rendement door de vraag naar hogere temperaturen. Het boekwerk Cijfers en Tabellen van SenterNovem houdt hier bijvoorbeeld een rendement aan van 55% op Hs en NEN/NPR5129 geeft bij deze situatie een rendement van 67,5% op Hs. 

Een moderne hr-ketel is dus niet gebouwd om langdurig tapwater te produceren met een hoog rendement. Dat is in de meeste situaties niet erg, omdat de hr-ketel maar een relatief klein deel van zijn draaiuren bezig is met het verwarmen van tapwater. Dat is natuurlijk anders zodra er een over een lange periode een grote vraag is naar warm tapwater, zoals bij sportcomplexen. Om in zulke situaties met een gasgestookt toestel toch een hoog rendement te halen hebben de cv-ketelfabrikanten specifieke toestellen en systemen ontwikkeld. Zo hebben de CWH Ace- en de Aqua Cella-toestellen van Remeha een rendement van 88% op Hs bij het frequent verwarmen van grote hoeveelheden tapwater.

Een voorbeeld van een effectieve manier om grote hoeveelheden tapwater te verwarmen met een hoog rendement is een combi-opstelling van de Aqua Cella en de Quinta Ace. De interne regeling van de Aqua Cella zorgt er dan voor dat de cv-ketel functioneert met een zo laag mogelijke watertemperatuur van het retourwater. Hierdoor kan de Quinta Ace een zo’n hoog mogelijk rendement halen. Remeha liet de combinatie van de Quinta Ace met de Aqua Cella boiler bij Kiwa beoordelen op een tappatroon dat representatief is voor toepassing in collectieve warmwatervoorzieningen in de woningbouw en utiliteit (zie NEN 7120). Uit deze berekening kwam dat het opwekkingsrendement voor deze combinatie ten minste gelijk is aan 83% (Hs). Remeha heeft op basis van deze berekening een EPN-verklaring ontvangen voor de combinatie van de Aqua Cella en Quinta Ace.

Wanneer we deze tapwatersystemen aan een voorgeschakeld zonneboilersysteem koppelen, is een extra besparing op het gasverbruik mogelijk. Remeha berekent deze zonlichtsystemen voor collectieve warmtapwaterinstallaties op basis van het dagelijkse tapwaterverbruik. Aan de hand van dit verbruik bepalen de fabrikant en de leverancier van klimaatoplossingen hoeveel zonnecollectoren het systeem nodig heeft en welke inhoud de zonneboiler(s) moeten hebben. Via de berekeningstool TSOL berekent Remeha wat de zonlichtbijdrage is van het systeem en wat de besparing op gas en CO2-uitstoot in dit geval is. 

De grootte van de zonneboilersystemen is natuurlijk afhankelijk van meerdere factoren, zoals het beschikbaar dakoppervlak, de ruimte in de stookruimte en het budget. De afbeelding toont een hydraulisch schema van een opstelling met een direct gestookte hr-boiler, maar ook hierbij zijn meerdere opties mogelijk.”

Next

11

Technische vraag en het antwoord van onze expert...

Welke mogelijkheden zijn er om grote hoeveelheden tapwater met een hoog rendement te verwarmen? 

Wat is calorische boven- en onderwaarde?

Bij het rendement van een cv-ketel wordt altijd vermeld of dit op calorische boven- of onderwaarde is. Er bestaan namelijk twee definities voor de ‘calorische waarde’: de calorische bovenwaarde (Hs) en de calorische onderwaarde (Hi). Het verschil tussen beiden is de latente condensatiewarmte van de waterdamp die in de verbrandingsproducten zit. Bij een rendement op bovenwaarde (Hs) wordt die latente condensatiewarmte meegerekend en bij een rendement op onderwaarde (Hi) niet. Daarom kan het rendement van een ketel op bovenwaarde ook boven de 100% (maximaal 111%) uitkomen. Hs = Hi + latente condensatiewarmte.